Σε νοσηλευόμενους με COVID-19 θα πρέπει να αρχίζει αμέσως προφυλακτική αντιπηκτική αγωγή

Η φαρμακευτική θρομβοπροφύλαξη εντός 24 ωρών από την εισαγωγή απέφερε μικρότερη θνησιμότητα.

Παρόλο που οι θρομβώσεις εμφανίζονται συχνά σε ασθενείς με COVID-19 και οι οδηγίες συνιστούν φαρμακευτική θρομβοπροφύλαξη, δεν γνωρίζουμε εάν η ταχεία έναρξη της προφυλακτικής αντιπηκτικής αγωγής στο νοσοκομείο βελτιώνει τα αποτελέσματα. Σε πρόσφατη μελέτη στις ΗΠΑ, αξιολογήθηκαν τα δεδομένα για σχεδόν 4.300 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με COVID, εκ των οποίων οι 19 – 84% έλαβαν φαρμακευτική προφύλαξη για φλεβική θρομβοεμβολική νόσο (VTE) εντός 24 ωρών από την εισαγωγή.

Σε προσαρμοσμένες αναλύσεις, η θνησιμότητα ήταν σημαντικά χαμηλότερη μεταξύ των ασθενών που έλαβαν φαρμακευτική θρομβοπροφύλαξη εντός 24 ωρών σε σύγκριση με εκείνους που δεν έλαβαν (11,7% έναντι 16,4%, λόγος κινδύνου 0,69). Η θνησιμότητα στις 30 ημέρες ήταν επίσης χαμηλότερη στους αποδέκτες της άμεσης θρομβοπροφύλαξης (14,3% έναντι 18,7%, HR 0,73). Μετά από ειδική ανάλυση, οι ασθενείς που εισήχθησαν σε θαλάμους νοσηλείας είχαν μεγαλύτερο όφελος στη θνησιμότητα των 30 ημερών από την έγκαιρη θρομβοπροφύλαξη (HR 0,68) από ότι οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας (HR 0,91 [μη σημαντικός]).

Ότι η πρώιμη φαρμακευτική θρομβοπροφύλαξη ωφελεί τους νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19 δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά αυτή η μελέτη δείχνει ότι μειώνεται και η θνησιμότητα και ενδεχομένως οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε θάλαμο νοσηλείας ωφελούνται περισσότερο από εκείνους της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Οι συνεχιζόμενες κλινικές μελέτες θα βοηθήσουν στον προσδιορισμό της καταλληλότερης δοσολογίας της αντιπηκτικής αγωγής, καθώς δεν έχουμε ακόμη στοιχεία ότι η μεγαλύτερη δόση είναι καλύτερη. Γνωρίζουμε όμως πλέον, ότι όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα.

ΥΓ. Παραθέτω πίνακα μετανάλυσης με τα αποτελέσματα διαφόρων δόσεων αντιπηκτικής αγωγής σε νοσηλευόμενους με COVID-19. Οι διάφορες αυτές δόσεις δεν παρείχαν σημαντικές διαφορές στην έκβαση, αλλά είχαν σημαντική διαφορά απο τη μη χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής.

Δόσεις αντιηπκτικής αγωγής και έκβαση

Βιβλιογραφία

Rentsch CT et al. Early initiation of prophylactic anticoagulation for prevention of coronavirus disease 2019 mortality in patients admitted to hospital in the United States: Cohort study. BMJ 2021 Feb 11; 372:n311.

Patell R et al. Pharmacologic thromboprophylaxis and thrombosis in hospitalized patients with COVID-19: A pooled analysis. Thromb Haemost 2021 Jan; 121:76.

Al-Samkari H et al. Thrombosis, bleeding, and the observational effect of early therapeutic anticoagulation on survival in critically ill patients with COVID-19. Ann Intern Med 2021 Jan 26; [e-pub].

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr