Οι β αποκλειστές δεν αυξάνουν τον κίνδυνο κατάθλιψης

Η λήψη των β αποκλειστών δεν σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση στο περιοδικό Hypertension.

Το εύρημα αυτό προέρχεται από μια συστηματική ανασκόπηση, στην οποία οι ερευνητές εξέτασαν τους κινδύνους για ψυχιατρικές ανεπιθύμητες ενέργειες σε 285 διπλές τυφλές, τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες β αποκλειστών που περιελάμβαναν περισσότερους από 50.000 ασθενείς. Οι περισσότερες μελέτες πραγματοποιήθηκαν σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο και διεξήχθησαν πριν από 20 χρόνια.

Ενώ η κατάθλιψη ήταν το πιο συνηθισμένο ψυχιατρικό ανεπιθύμητο συμβάν που αναφέρθηκε, σε μια μετα-ανάλυση, η χρήση β αποκλειστή δεν συσχετίστηκε με υψηλότερη πιθανότητα κατάθλιψης ή διακοπής της θεραπείας λόγω κατάθλιψης, σε σύγκριση με τα εικονικά φάρμακα ή τα δραστικά συγκριτικά φάρμακα.

Φαίνεται ότι οι μακροχρόνιες ανησυχίες σχετικά με τις ψυχιατρικές ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τους β αποκλειστές είναι ως επί το πλείστον αδικαιολόγητες και δεν πρέπει να επηρεάζουν τη χρήση τους στην κλινική πράξη.

Βιβλιογραφία

Thomas G. Riemer, et al. Do β-Blockers Cause Depression? Systematic Review and Meta-Analysis of Psychiatric Adverse Events During β-Blocker Therapy. Hypertension. ;0:HYPERTENSIONAHA.120.16590. Originally published 15 Mar 2021

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr