Πότε πρέπει να γίνεται η 2η δόση του εμβολίου της Oxford/AstraZeneca;

Μια συγκεντρωτική ανάλυση έδειξε ότι το εμβόλιο έχει αποτελεσματικότητα 76,0% μετά από μία εφάπαξ δόση και 81,3% μετά την αναμνηστική δόση ≥12 εβδομάδες μετά την πρώτη δόση.

Επειδή η ανάγκη ταχείας ανοσοποίησης του πληθυσμού έναντι του SARS-CoV-2 πρέπει να εξισορροπηθεί με την έλλειψη εμβολίων, έχει προταθεί να καθυστερεί η δεύτερη δόση οποιουδήποτε εμβολίου δύο δόσεων. Ωστόσο, είναι λίγα τα δεδομένα υποστηρίζουν οποιαδήποτε αλλαγή στα προτεινόμενα διαστήματα μεταξύ των 2 δόσεων, τα οποία κυμαίνονται από ≤6 εβδομάδες (ΠΟΥ) έως ≤12 εβδομάδες (Ηνωμένο Βασίλειο και Καναδάς).

Οι ερευνητές ανέλυσαν συγκεντρωτικά δεδομένα από 4 μελέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βραζιλία και τη Νότια Αφρική για να εξετάσουν τις επιπτώσεις στην ανοσογονικότητα και την αποτελεσματικότητα που θα επιφέρει η αύξηση του διαστήματος μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης δόσης του εμβολίου της Oxford / AstraZeneca, AZD1222.

Μεταξύ 17.178 συμμετεχόντων, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου να προλαμβάνει την ιολογικά επιβεβαιωμένη συμπτωματική νόσο COVID-19 μετά από 14 ημέρες από τη δεύτερη δόση ήταν 66,7%, ενώ δεν υπήρχαν νοσηλείες στην ομάδα των εμβολιασθέντων 22 ημέρες μετά την πρώτη δόση.

Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου μετά από μία εφάπαξ δόση ήταν 76,0%, με τα επίπεδα αντισωμάτων να διατηρούνται για ένα διάστημα 3 μηνών. Σε μια διερευνητική ανάλυση μεταξύ των συμμετεχόντων που έλαβαν 2 δόσεις, φάνηκε ότι η αποτελεσματικότητα μετά από τη δεύτερη δόση ήταν μεγαλύτερη εάν υπήρχε μεγαλύτερο διάστημα μεταξύ των 2 δόσεων (81,3% σε> 12 εβδομάδες έναντι 55,1% σε <6 εβδομάδες). Οι τίτλοι δεσμευτικών αντισωμάτων ήταν> 2 φορές υψηλότεροι μετά το μεγαλύτερο διάστημα σε άτομα ηλικίας 18 έως 55 ετών.

Αυτή η ανάλυση επιβεβαιώνει και επεκτείνει τα προκαταρκτικά ευρήματα αποτελεσματικότητας του εμβολίου. Τα δεδομένα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι, μετά από μία εφάπαξ δόση, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου AZD1222 έως 90 ημέρες είναι 76,0% – και ότι η καθυστέρηση της δεύτερης / αναμνηστικής δόσης για ≥12 εβδομάδες μπορεί να επιφέρει σημαντικά μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Αυτά τα ευρήματα θα βοηθήσουν στη λήψη των αποφάσεων σχετικά με την καθυστέρηση της αναμνηστικής δόσης του εμβολίου AZD1222, με στόχο την αύξηση του αριθμού των ατόμων που λαμβάνουν τουλάχιστον μία δόση.

Βιβλιογραφία

Voysey M et al. Single-dose administration and the influence of the timing of the booster dose on immunogenicity and efficacy of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine: A pooled analysis of four randomised trials. Lancet 2021 Mar 6; 397:881.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr