Δερματικά εξανθήματα από τον κορωνοϊό: σε σημαντικό ποσοστό των πασχόντων – ποια η μορφή τους

Το 17% των λοιμώξεων από SARS-CoV-2 ανέφεραν δερματικό εξάνθημα ως το πρώτο σύμπτωμα. Το 21% είχε δερματικό εξάνθημα ως το μοναδικό κλινικό σημείο.

Τα δερματικά εξανθήματα είναι συχνά στις περιπτώσεις θετικού τεστ για κορωνοϊό 2 (SARS-CoV-2), δηλαδή στους πάσχοντες από COVID-19, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο British Journal of Dermatology.

Αναλύθηκαν τα δεδομένα από 336.847 χρήστες του Ηνωμένου Βασιλείου της εφαρμογής COVID Symptom Study για να εξεταστεί η διαγνωστική αξία που έχει η εμφάνιση εξανθήματαος στο σώμα ή τα άκρα στη λοίμωξη από SARS-CoV-2. Επιπλέον, αξιολογήθηκαν τα δεδομένα από μια ανεξάρτητη διαδικτυακή έρευνα 11.544 ερωτηθέντων για την εξέταση δερματολογικών συμπτωμάτων και τη συλλογή φωτογραφιών.

Οι ερευνητές εντόπισαν μια σημαντική σχέση μεταξύ των δερματικών εξανθημάτων και του θετικού αποτελέσματος της εξέτασης για SARS-CoV-2, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από την εφαρμογή (αναλογία κινδύνου 1,67). Μεταξύ των ερωτηθέντων της διαδικτυακής έρευνας, το 17 και το 21 τοις εκατό των θετικών περιπτώσεων SARS-CoV-2 ανέφεραν δερματικά εξανθήματα ως την πρώτη παρουσίαση και το μοναδικό κλινικό σημείο του COVID-19, αντίστοιχα.

Αυτή η μελέτη υποστηρίζει σοβαρά τη συμπερίληψη των δερματικών εξανθημάτων στη λίστα των ύποπτων συμπτωμάτων της νόσου COVID-19. Αν και είναι λιγότερο διαδεδομένα από τον πυρετό, είναι πιο συγκεκριμένα και διαρκούν περισσότερο, ενώ επίσης μπορούν εύκολα να εντοπιστούν από τους ασθενείς. Η αυξημένη ευαισθητοποίηση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τις αλλαγές στο δέρμα από την COVID-19 θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη ανίχνευση της λοίμωξης και της ανίχνευσης των επαφών.

Εικόνες δερματικών εξανθημάτων από COVID-19.

Δερματικά εξανθήματα από COVID-19

Βιβλιογραφία

A. Visconti, et al. Diagnostic value of cutaneous manifestation of SARS‐CoV‐2 infection. British Journal of Dermatology (2021). First published: 14 January 2021

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr