Θεραπεία καρδιακής ανεπάρκειας: συνδυασμός αναστολέων SGLT2 με ανταγωνιστές υποδοχέων αλδοστερόνης

Ενθαρρυντικά αποτελέσματα από μια δευτερεύουσα ανάλυση της μελέτης EMPEROR-Reduced.

Οι αναστολείς των μεταφορέων νατρίου-γλυκόζης (αναστολείς SGLT-2) έχουν αναδειχθεί ως αποτελεσματικά φάρμακα για τη θεραπεία των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια και μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF), και έχουν γίνει ένα ακόμη όπλο εναντίον αυτής της νόσου μαζί με τα πολλά άλλα που ήδη υπάρχουν.

Σε μια δευτερεύουσα ανάλυση της μελέτης EMPEROR-Reduced, οι ερευνητές αξιολόγησαν εάν η πρηγηθείσα χορήγηση ανταγωνιστών υποδοχέα αλδοστερόνης (MRAs, δηλαδή η σπιρονολακτόνη ή η επλερενόνη) επηρέασε την αποτελεσματικότητα της εμπαγλιφλοζίνης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης και κατά πόσον η έναρξη ενός αναστολέα SGLT-2 επηρέασε την μεταγενέστερη συνταγογράφηση των ανταγωνιστών αλδοστερόνης.

Από τα 3.730 άτομα με HFrEF, το 71% λάμβαναν MRA κατά την τυχαιοποίηση. Μετά την προσαρμογή για τις διαφορές στους διάφορους παράγοντες των ασθενών, η επίδραση της εμπαγλιφλοζίνης δεν διέφερε στατιστικά μεταξύ των βασικών χρηστών και των μη χρηστών των MRA, είτε στο αρχικό σύνθετο τελικό σημείο (καρδιαγγειακός θάνατος ή νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια), είτε στη νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια, είτε σε ένα νεφρικό καταληκτικό σημείο, είτε στη συνολική θνησιμότητα, ή στην ποιότητα ζωής.

Μεταξύ των ασθενών που δεν έπαιρναν MRA, αυτά τα φάρμακα ήταν 35% λιγότερο πιθανό να ξεκινήσουν κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης στην ομάδα της εμπαγλιφλοζίνης από ό, τι στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Αντίθετα, μεταξύ των ασθενών που έπαιρναν MRA κατά την έναρξη, εκείνοι στην ομάδα της εμπαγλιφλοζίνης είχαν 22% λιγότερες πιθανότητες διακοπής των MRA από ό, τι στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Αυτή η δευτερεύουσα ανάλυση είναι καθησυχαστική. Οι αποφάσεις σχετικά με τη χορήγηση αναστολέων SGLT-2 πρέπει να είναι ανεξάρτητες από τις αποφάσεις για χρήση των ανταγωνιστών αλδοστερόνης. Επιπλέον, η συνταγογράφηση αυτής της νεότερης κατηγορίας φαρμάκων μπορεί να διευκολύνει τη διατήρηση της θεραπείας με ανταγωνιστές αλδοστερόνης.

Η θεραπεία με σχήματα πολλαπλών φαρμάκων που περιλαμβάνουν αναστολείς SGLT-2 και ανταγωνιστές αλδοστερόνης (εάν δεν υπάρχουν αντενδείξεις) είναι πλέον ένα καθιερωμένο σχήμα αντιμετώπισης της καρδιακής ανεπάρκειας με χαμηλόκλάσμα εξώθησης.

Βιβλιογραφία

Ferreira JP et al. Interplay of mineralocorticoid receptor antagonists and empagliflozin in heart failure: EMPEROR-Reduced. J Am Coll Cardiol 2021 Mar 23; 77:1397.

Milton Packer, et al. for the EMPEROR-Reduced Trial Investigators. Cardiovascular and Renal Outcomes with Empagliflozin in Heart Failure. N Engl J Med 2020; 383:1413-1424.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr