Θρομβωτική θρομβοπενία σχετιζόμενη με το εμβόλιο COVID-19 της AstraZeneca

Σπάνιες περιπτώσεις θρόμβωσης και θρομβοπενίας εμφανίστηκαν μετά την πρώτη δόση του εμβολίου COVID-19 της AstraZeneca.

Εμφανίστηκαν πρόσφατα αναφορές θρομβωτικών επεισοδίων μετά την πρώτη δόση του εμβολίου COVID-19 της AstraZeneca. Τώρα, δύο ερευνητικές ομάδες παρέχουν στοιχεία για ένα νέο σύνδρομο, την αυτοάνοση θρομβωτική θρομβοπενία που προκαλείται από το εμβόλιο.

Ο Greinacher και οι συνάδελφοί του περιέγραψαν 11 ασθενείς στη Γερμανία και την Αυστρία (μέση ηλικία 36 ετών) που εμφάνισαν σοβαρά θρομβωτικά επεισόδια (θρόμβωση κυρίως στην πυλαία φλέβα, σπληνική και τη μεσεντέριο, θρόμβωση εγκεφαλικής φλέβας και πνευμονική εμβολή) με ταυτόχρονη θρομβοπενία μέσα σε 16 ημέρες από την πρώτη δόση του εμβολίου. Πέντε ασθενείς συνέχισαν να αναπτύσσουν διάχυτη ενδαγγειακή πήξη και 6 πέθαναν. Αν και κανείς δεν είχε λάβει ηπαρίνη, η ομοιότητα αυτών των επεισοδίων με την αυτοάνοση προκαλούμενη από ηπαρίνη θρομβοπενία (aHIT) οδήγησε σε εξέταση των αντισωμάτων ενεργοποίησης αιμοπεταλίων που στοχεύουν τον παράγοντα αιμοπεταλίων 4 (PF4) – ηπαρίνη με ELISA. Όλα τα διαθέσιμα δείγματα ορού απέβησαν θετικά και στις δύο δοκιμασίες. Επιπλέον, 24 άτομα με υποψία φλεβικής θρόμβωσης μετά τον εμβολιασμό απέβησαν θετικά με την ELISA, και ο ορός σε 22 από αυτά τα άτομα προκάλεσε επίσης ενεργοποίηση αιμοπεταλίων με την προσθήκη PF4.

Ο Schultz και οι συνεργάτες του ανέφεραν 5 περιπτώσεις (3 θανατηφόρες) σε εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (ηλικιακό εύρος 32-54 έτη) που εμφάνισαν σοβαρά θρομβωτικά επεισόδιακαι θρομβοπενία 7 έως 10 ημέρες μετά τη λήψη της πρώτης δόσης του εμβολίου (μεταξύ 132.686 ατόμων στη Νορβηγία που είχαν λάβει μία δόση ). Και οι 5 ασθενείς είχαν υψηλά επίπεδα αντισωμάτων IgG έναντι συμπλόκων PF4-πολυανιόν και τα αιμοπετάλια από 4 ασθενείς παρουσίασαν ενεργοποίηση. Κανένας ασθενής δεν είχε αντισώματα έναντι της πρωτεΐνης νουκλεοκαψιδίου SARS-CoV-2, καθιστώντας απίθανη την προηγούμενη λοίμωξη με COVID-19.

Αυτές οι μελέτες παρέχουν στοιχεία ότι το εμβόλιο AstraZeneca μπορεί να προκαλέσει σπάνια αυτοαντισώματα που προάγουν τόσο τη θρόμβωση όσο και τη θρομβοπενία. Ωστόσο, η συχνότητα εμφάνισης είναι εξαιρετικά χαμηλή (μικρότερη από 1 στους 25.000 εμβολιασμούς) και δεν είναι ακόμη σαφές ποιες πτυχές του εμβολίου, της παραγωγής ή της χορήγησής του μπορεί να προκαλέσουν το σύνδρομο. Ο έλεγχος ύποπτων ασθενών για αντισώματα PF4-polyanion μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση του συνδρόμου. Οι συγγραφείς σημειώνουν επίσης ότι, ενώ λείπουν συγκριτικές μελέτες, η υψηλή δόση ενδοφλέβιας ανοσοσφαιρίνης φάνηκε αποτελεσματική στην αντιμετώπιση του aHIT, υποδηλώνοντας μια πιθανή θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με αυτό το σύνδρομο.

Βιβλιογραφία

Greinacher A et al. Thrombotic thrombocytopenia after ChAdOx1 nCov-19 vaccination. N Engl J Med 2021 Apr 9

Schultz NH et al. Thrombosis and thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 vaccination. N Engl J Med 2021 Apr 9

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr