Η προηγούμενη λοίμωξη COVID-19 μειώνει τον κίνδυνο επαναλοίμωξης κατά 84%

Τα άτομα που πέρασαν COVID-19 είχαν 84% χαμηλότερο κίνδυνο επανεμφάνισης και 93% χαμηλότερο κίνδυνο συμπτωματικής λοίμωξης κατά τη διάρκεια 7 μηνών παρακολούθησης, σύμφωνα με ευρήματα από μια μεγάλη, πολυκεντρική μελέτη που δημοσιεύθηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας στο περιοδικό The Lancet.

Η προοπτική μελέτη SARS-CoV-2 Immunity and Reinfection Evaluation (SIREN), από ερευνητές της Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας, περιελάμβανε 25.661 εργαζόμενους σε δημόσια νοσοκομεία σε όλη την Αγγλία που εξετάζονταν για SARS-CoV-2 κάθε 2 έως 4 εβδομάδες και έκαναν εξέταση αντισωμάτων κατά την έναρξη και κάθε 4 εβδομάδες. Οι εθελοντές συμπλήρωναν επίσης ερωτηματολόγια σχετικά με τα συμπτώματα και την έκθεση στον ιό κάθε 2 εβδομάδες.

Από τους 25.661 συμμετέχοντες, το 32,3% είχε προηγούμενη λοίμωξη COVID-19 και το 67,7% όχι. Από τους 8.278 θετικούς συμμετέχοντες, το 91,2% είχε αντισώματα SARS-CoV-2 κατά την έναρξη της μελέτης, ενώ το 7,0% ήταν αρνητικό για αντισώματα, αλλά είχε παλιότερα θετικό τεστ αντισωμάτων ή εξέταση για κορωνοϊό.

Η μέση ηλικία συμμετεχόντων στη θετική ομάδα ήταν 45,7 έτη, το 84,2% ήταν γυναίκες και το 87,3% ήταν λευκές. Η μέση παρακολούθηση ήταν 275 ημέρες στη θετική ομάδα και 195 ημέρες στην αρνητική ομάδα.

Από τον Ιούνιο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2021, το 1,4% των 8.278 συμμετεχόντων που είχαν προηγουμένως COVID-19 μολύνθηκαν, σε σύγκριση με το 9,8% των 17.383 συμμετεχόντων που δεν είχαν προηγούμενη επαφή με τον κορωνοϊό.

Η επίπτωση ήταν 7,6 νέες λοιμώξεις ανά 100.000 άτομα-ημέρες σε αυτούς που είχαν προηγουμένως μολυνθεί, έναντι 57,3 ανά 100.000 άτομα-ημέρες σε εκείνεου που δεν είχαν προηγούμενη λοίμωξη. Σε σύγκριση με τις πρωτογενείς λοιμώξεις, η προσαρμοσμένη αναλογία ποσοστού επίπτωσης ήταν 0,16 για τις επαναλοιμώξεις. Ο ενδιάμεσος χρόνος μεταξύ της πρωτογενούς λοίμωξης και της επαναμόλυνσης ήταν πάνω από 200 ημέρες.

Μεταξύ των ατόμων με προηγούμενη επαφή με τον κορωνοϊό, το 50,3% των λοιμώξεων ήταν συμπτωματικό, ενώ το 32,3% αφορούσε τα συνηθισμένα συμπτώματα κορωνοϊού. Μεταξύ των άλλων ατόμων που δεν είχαν προηγούμενη επαφή, το 80,3% των λοιμώξεων ήταν συμπτωματικές, καιτο 66,1% από αυτές αφορούσε τα συνηθισμένα συμπτώματα COVID-19.

Αυτή η μελέτη δείχνει ότι η προηγούμενη λοίμωξη με SARS-CoV-2 προκαλεί αποτελεσματική ανοσία στις μελλοντικές λοιμώξεις στα περισσότερα άτομα. Η σημασία της κατανόησης της φύσης και της πιθανότητας επαναμόλυνσης με SARS-CoV-2 για την καθοδήγηση των μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων και των μέτρων ελέγχου της δημόσιας υγείας είναι απαραίτητη σε αυτήν την εξελισσόμενη πανδημία.

Παρόλο που η φυσική λοίμωξη τείνει να προκαλεί χαμηλότερα και πιο μεταβλητά επίπεδα αντισωμάτων από τα εμβόλια COVID-19, τα ευρήματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι η μόλυνση και η ανάπτυξη μιας ανοσολογικής απόκρισης παρέχει προστασία παρόμοια με ή ακόμη καλύτερη από αυτή των εμβολίων SARS-CoV-2 .

Η μελέτη SIREN προστίθεται σε έναν αυξανόμενο αριθμό μελετών, οι οποίες καταδεικνύουν ότι η λοίμωξη προστατεύει από την επαναμόλυνση και πιθανώς με τρόπο που εξαρτάται από τα αντισώματα.

Βιβλιογραφία

Victoria Jane Hall, et al. SARS-CoV-2 infection rates of antibody-positive compared with antibody-negative health-care workers in England: a large, multicentre, prospective cohort study (SIREN). Lancet 2021; 397: 1459–69.

Florian Krammer. Correlates of protection from SARS-CoV-2 infection. Lancet; Published OnlinenApril 9, 2021.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr