Ασθενείς με δύσπνοια; το υπερηχογράφημα επί κλίνης πολύ χρήσιμο για τη διάγνωση

Το American College of Physicians, σε μια νέα κλινική οδηγία, προτείνει ότι οι κλινικοί ιατροί θα πρέπει να χρησιμοποιούν το υπερηχογράφημα επί κλίνης (POCUS)  επιπρόσθετα των συνηθισμένων διαγνωστικών εξετάσεων στους ενήλικες με οξεία δύσπνοια ασαφούς αιτιολογίας στο τμήμα επειγόντων ή στο νοσοκομείο γενικότερα.

Η σύσταση, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Annals of Internal Medicine, γίνεται υπό όρους. Βασίζεται σε στοιχεία χαμηλής βεβαιότητας, τα οποία έδειξαν τα ακόλουθα για το POCUS, για ασθενείς με ασαφούς αιτιολογίας δύσπνοια:

Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια: Το POCUS των πνευμόνων μόνο ή σε συνδυασμό με υπερηχογράφημα καρδιάς, κάτω κοίλης φλέβας και των εν τω βάθει φλεβών αναγνώρισαν σωστά το 79% –100% των ασθενών που είχαν συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και το 95% –99% που δεν είχαν.

Πλευριτική συλλογή: Το POCUS των πνευμόνων, της καρδιάς, της κάτω κοίλης και των εν τω βάθει φλεβών εντόπισε σωστά το 89% –100% των ασθενών που είχαν υπεζωκοτική συλλογή και το 98% –100% αυτών που δεν είχαν.

Πνευμονία: Το POCUS εντόπισε σωστά το 92% των ασθενών που είχαν πνευμονία και το 63% -98% που δεν είχαν.

Πνευμονική εμβολή: Το POCUS εντόπισε σωστά το 89% –100% των ασθενών που είχαν πνευμονική εμβολή και το 95% –100% που δεν ε’ιχαν.

Συνολικά, το POCUS αύξησε τις σωστές διαγνώσεις κατά 32% όταν χρησιμοποιήθηκε επιπλέον των συνηθισμένων διαγνωστικών εξετάσεων.

Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι η πρόταση αυτή ισχύει για τις φορητές συσκευές υπερήχων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν επί κλίνης.

Βιβλιογραφία

Amir Qaseem, et al. Appropriate Use of Point-of-Care Ultrasonography in Patients With Acute Dyspnea in Emergency Department or Inpatient Settings: A Clinical Guideline From the American College of Physicians. Ann Intern Med. doi:10.7326/M20-5504.

Gerald Gartlehner, et al. Point-of-Care Ultrasonography in Patients With Acute Dyspnea: An Evidence Report for a Clinical Practice Guideline by the American College of Physicians. Ann Intern Med. doi:10.7326/M20-5504.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1381 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr