Όσο μεγαλύτερη η διάρκεια του διαβήτη τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος άνοιας

Τα άτομα που είχαν διαβήτη για περισσότερο από 10 χρόνια είχαν διπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας στην ηλικία των 70 ετών.

Η σχέση μεταξύ διαβήτη τύπου 2 και άνοιας ήταν κάπως ασαφής, πιθανώς επειδή η διάρκεια του διαβήτη δεν έχει ληφθεί υπόψη στις περισσότερες μέχρι τώρα αναλύσεις. Σε αυτήν την προοπτική πληθυσμιακή μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια βάση δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου για να εντοπίσουν περίπου 10.000 άτομα (εύρος ηλικιών 35–55 έτη) που εγγράφηκαν το 1982 και παρακολουθήθηκαν για ένα διάμεσο διάστημα 32 ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 1.710 άτομα εμφάνισαν διαβήτη τύπου 2 και 639 εμφάνισαν άνοια.

Στην ηλικία των 70 ετών, το ποσοστό άνοιας ήταν περίπου 9 ανά 1000 άτομα-έτη για τα άτομα χωρίς διαβήτη. Τα ποσοστά ήταν 10, 13 και 19 ανά 1000 άτομα-έτη για άτομα στα οποία η διάρκεια του διαβήτη ήταν μικρότερη από 5 χρόνια, 6 – 10 χρόνια και πάνω από 10 χρόνια, αντίστοιχα. Οι προσαρμοσμένες αναλύσεις επιβεβαίωσαν τον διπλασιασμό του κινδύνου για άνοια σε εκείνους των οποίων η διάρκεια του διαβήτη ήταν πάνω από 10 χρόνια.

Αυτά τα αποτελέσματα διευκρινίζουν τον ρόλο της διάρκειας του διαβήτη τύπου 2 στην ανάπτυξη της άνοιας. Εκτός από τις προφανείς συνέπειες για τη σημασία της πρόληψης του διαβήτη, οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί στη διάγνωση της άνοιας σε άτομα με ολοένα και πιο πρώιμη ηλικία έναρξης του διαβήτη.

Βιβλιογραφία

Barbiellini Amidei C et al. Association between age at diabetes onset and subsequent risk of dementia. JAMA 2021 Apr 27; 325:1640.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr