Τα αντιυπερτασικά που αναστέλλουν το σύστημα ρενίνης αγγειοτασίνης επιβραδύνουν την εξέλιξη της σοβαρής νεφρικής νόσου

Αυτά τα φάρμακα καθυστέρησαν την εξέλιξη σε νεφρική νόσο τελικού σταδίου, σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές ασβεστίου.

Οι αναστολείς του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης (RAS) προτιμώνται έναντι άλλων αντιυπερτασικών φαρμάκων σε άτομα με χρόνια νεφρική νόσο (CKD) διότι επιβραδύνουν την εξέλιξή της. Σε ασθενείς με προχωρημένη νεφική νόσο όμως, δεν έχουν μελετηθεί εκτενώς.

Σε πρόσφατη μελέτη, χρησιμοποιήθηκε το σουηδικό εθνικό μητρώο νεφροπαθών για τη διερεύνηση της πιο πάνω υπόθεσης. Εντοπίστηκαν περίπου 5.000 ασθενείς που δεν είχαν υποστεί αιμοκάθαρση με εκτιμώμενο ρυθμό σπειραματικής διήθησης <30 mL/λεπτό/1,73 m2 στους οποίους χορηγήθηκε είτε ένας αναστολέας RAS (δηλαδή ένας αναστολέας του μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτασίνης ή ένας αποκλειστής των υποδοχέων αγγειοτασίνης) ή ένας ανταγωνιστής ασβεστίου (CCB).

Κατά τη διάμεση παρακολούθηση 4 ετών, οι χρήστες αναστολέων RAS ήταν λιγότερο πιθανό από τους χρήστες CCB να προχωρήσουν σε αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού (35% έναντι 39%). Σε ανάλυση πολλαπλών μεταβλητών, η χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης νεφρικής νόσου τελικού σταδίου στην ομάδα αναστολέων RAS ήταν στατιστικά σημαντική (λόγος κινδύνου, 0,79). Τα ποσοστά θανάτου, σοβαρών ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών επεισοδίων και νοσηλείας για υπερκαλιαιμία ήταν παρόμοια και στις δύο ομάδες.

Οι κλινικοί γιατροί συχνά διστάζουν να ξεκινήσουν αναστολείς του συστήματος ρενίνης αγγειοτασίνης σε υπερτασικούς ασθενείς με προχωρημένη νεφρική νόσο. Ο λόγος είναι το ότι φοβούνται την πρόκληση υπερκαλιαιμίας και σε μερικές περιπτώσεις την απότομη μείωση της νεφρικής λειτουργίας. Ωστόσο, αυτή η μελέτη υποστηρίζει την προτίμηση των αναστολέων του συστήματος ρενίνης αγγιοτασίνης σε αυτούς τους ασθενείς, αλλά με στενή παρακολούθηση της κρεατινίνης ορού και του καλίου.

Βιβλιογραφία

Fu EL et al. Comparative effectiveness of renin-angiotensin system inhibitors and calcium channel blockers in individuals with advanced CKD: A nationwide observational cohort study. Am J Kidney Dis 2021 May; 77:719.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr