Νεφρική απονεύρωση: μέτρια η επίδρασή της στην ανθεκτική υπέρταση

Η βελτίωση ήταν μεγαλύτερη με την παρέμβαση παρά με μια εικονική διαδικασία σε ασθενείς που είχαν ανθεκτική υπέρταση.

Η νεφρική απονεύρωση μέσω καθετήρα είχε μέχρι τώρα μικτά αποτελέσματα σε ασθενείς με υπέρταση. Πρόσφατα, ωστόσο, η νεφρική απονεύρωση μέσω ραδιοσυχνοτήτων υπερήχων έδειξε ότι προκαλεί μια μέτρια μείωση της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια υπέρταση. Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αποβεύρωσης μέσω υπερήχων σε ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση, οι ερευνητές διεξήγαγαν την πολυεθνική μελέτη RADIANCE-HTN TRIO (NCT02649426).

Κατ’ αρχήν, 989 ενήλικες με ανθεκτική υπέρταση (≥3 αντιυπερτασικά φάρμακα συμπεριλαμβανομένου ενός διουρητικού, μέση ΑΠ ιατρείου 163/104 mmHg) και με εκτιμώμενο ρυθμό σπειραματικής διήθησης ≥40 mL/λεπτό/1,73 m2 άρχισαν να παίρνουν καθημερινά ένα χάπι σταθερού τριπλού συνδυασμού αμλοδιπίνης, βαλσαρτάνης ή ολμεσαρτάνης και υδροχλωροθειαζίδης. Τα μόνα άλλα επιτρεπόμενα αντιυπερτασικά φάρμακα ήταν βήτα-αποκλειστές για χρόνιο στεφανιαίο σύνδρομο ή καρδιακή ανεπάρκεια. Στις 4 εβδομάδες, οι 136 συμμετέχοντες με 24ωρη καταγραφή ΑΠ κατά τη διάρκεια της ημέρας> 135/85 mmHg (μέση συστολική ΑΠ περίπου 150 mmHg) και με κατάλληλη ανατομία της νεφρικής αρτηρίας τυχαιοποιήθηκαν σε συνεχιζόμενη φαρμακευτική θεραπεία συν απονεύρωση υπερήχων ή σε μια εικονική διαδικασία.

Οι ομάδες είχαν παρόμοια συμμόρφωση στη φαρμακευτική θεραπεία (82%), όπως διαπιστώθηκε με εργαστηριακό έλεγχο. Δύο μήνες μετά την τυχαιοποίηση, η μέση συστολική ΑΠ της 24ωρης καταγραφής ήταν 141,0 στους υποβληθένετες σε απονεύρωση και 146,3 στους υποβληθέντες σε εικονική διαδικασία, με την απονεύρωση να έχει μεγαλύτερες μειώσεις από την εικονική διαδικασία (–8,0 έναντι –3,0 mmHg, διάμεση διαφορά μεταξύ ομάδων –4,5 mmHg ). Τα αποτελέσματα ασφάλειας δεν διέφεραν μεταξύ των ομάδων. Είναι ενδιαφέρον ότι η καρδιακή συχνότηταεπίσης δεν διέφερε.

Ξεχωρίζουν τρεις πτυχές αυτής της μελέτης:

  1. Συνολικά, το 86% των συμμετεχόντων πέτυχε τους στόχους της ΑΠ με φαρμακευτική θεραπεία μόνο.
  2. Επιτεύχθηκε υψηλή συμμόρφωση, πιθανώς μειώνοντας τον αριθμό των χορηγούμενων χαπιών.
  3. Η απονέυρωση με υπερήχους είχε μέτρια επιπρόσθετη επίδραση στην ΑΠ συγκριτικά προς την εικονική διαδικασία.

Εάν ο μηχανισμός της απονεύρωσης των νεφρικών αρτηριών είναι η μείωση του συμπαθητικού τόνου, η έλλειψη επίδρασης στην καρδιακή συχνότητα είναι ένα ερωτηματικό. Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα παρέχουν επιπλέον υποστήριξη για τη νεφρική απονεύρωση σε επιλεγμένους ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση. Απαιτούνται πρόσθετες μελέτες για την αξιολόγηση των επιδράσεων της απονεύρωσης σε κλινικές εκβάσεις και η μακροπρόθεσμη επίδραση στην ασφάλεια και στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Βιβλιογραφία

Azizi M et al. Ultrasound renal denervation for hypertension resistant to a triple medication pill (RADIANCE-HTN TRIO): A randomised, multicentre, single-blind, sham-controlled trial. Lancet 2021 May 16

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr