Εμβόλια COVID-19: ποια υπάρχουν, πώς δρουν, αποτελεσματικότητα και ανεπιθύμητες ενέργειες

Τα εμβόλια για την πρόληψη της λοίμωξης από το SARS-CoV-2 θεωρούνται ως η πιο ελπιδοφόρα προσέγγιση για τον περιορισμό της πανδημίας. Μέχρι το τέλος του 2020, αρκετά εμβόλια είχαν διατεθεί για χρήση σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, πάνω από 40 υποψήφια εμβόλια ήταν σε μελέτες σε ανθρώπους και πάνω από 150 σε προκλινικές μελέτες.

Σε ποιες ηλικίες ενδείκνυνται:

Το εμβόλιο BNT162b2 (Pfizer-BioNTech COVID-19) ενδείκνυται για άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω.

Το mRNA-1273 (εμβόλιο Moderna COVID-19) ενδείκνυται για άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω.

Το Ad26.COV2.S (εμβόλιο Janssen COVID-19) ενδείκνυται για άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω.

Πώς χορηγούνται:

Το εμβόλιο BNT162b2 (εμβόλιο Pfizer-BioNTech COVID-19) χορηγείται σε δύο ενδομυϊκές δόσεις των 0,3 mL η καθεμία, με τη διαφορά 3 εβδομάδων (21 ημερών).

Κάθε φιαλίδιο BNT162b2 περιέχει τουλάχιστον πέντε δόσεις μετά την αραίωση. Με σύριγγες χαμηλού χώρου, ο όγκος σε κάθε φιαλίδιο μπορεί να είναι επαρκής για να παρέχει έξι πλήρεις δόσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, και οι έξι δόσεις μπορούν να χορηγηθούν. Ωστόσο, τυχόν υπόλοιπος όγκος μικρότερος από μια πλήρη δόση (δηλ. <0,3 mL) θα πρέπει να απορριφθεί και να μην συγκεντρωθεί με υπολείμματα από άλλα φιαλίδια.

Το mRNA-1273 (εμβόλιο Moderna COVID-19) χορηγείται σε δύο ενδομυϊκές δόσεις των 0,5 mL έκαστη, με διάστημα ένα μήνα (28 ημέρες).

Το Ad26.COV2.S (εμβόλιο Janssen COVID-19, που αναφέρεται επίσης ως εμβόλιο Johnson & Johnson) χορηγείται σε μία ενδομυϊκή δόση 0,5 mL.

Σε ενήλικες και εφήβους, τα ενδομυϊκά εμβόλια συνήθως γίνονται στο δελτοειδή μυ. Η σωστή τεχνική ένεσης για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού στον ώμο περιλαμβάνει ένεση υπό γωνία 90 ° στο κεντρικό, παχύτερο τμήμα του δελτοειδούς.

Δεν χρειάζεται εξέταση αντισωμάτων μετά τον πλήρη εμβολιασμό

Εκτός εάν ενδείκνυται να αξιολογηθεί κάποιος για πιθανή λοίμωξη, δεν υπάρχει λόγος να γίνεται εξέταση αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό για COVID-19 για επιβεβαίωση ύπαρξης αντισωμάτων. Πολλές ορολογικές εξετάσεις δεν θα ανιχνεύσουν τον τύπο αντισωμάτων που προκαλούνται με τον εμβολιασμό.

Τα άτομα που νόσησαν από COVID-19 πρέπει επίσης να εμβολιαστούν

Προτείνουμε σε άτομα με ιστορικό λοίμωξης SARS-CoV-2 να λάβουν το εμβόλιο COVID-19. Δεν συνιστάται ορολογικός έλεγχος πριν από τον εμβολιασμό για την επιβεβαίωση προηγούμενης λοίμωξης. Για τις σειρές εμβολίων δύο δόσεων (δηλαδή, με τα εμβόλια mRNA COVID-19), εάν διαγνωστεί λοίμωξη SARS-CoV-2 μετά την πρώτη δόση εμβολίου, η δεύτερη δόση θα πρέπει να χορηγηθεί. Ο εμβολιασμός είναι πιθανότατα ευεργετικός στους ασθενείς με ιστορικό λοίμωξης SARS-CoV-2. Παρόλο που η επαναλοίμωξη φαίνεται ασυνήθιστη σε άτομα που αναπτύσσουν αντισώματα μετά από τη λοίμωξη SARS-CoV-2, η διαπίστωση προηγούμενης λοίμωξης μπορεί να είναι αναξιόπιστη ή μη πρακτική σε ορισμένες περιπτώσεις και η διάρκεια προστασίας από την προηγούμενη λοίμωξη είναι άγνωστη. Ο εμβολιασμός φαίνεται να αυξάνει περαιτέρω τα επίπεδα αντισωμάτων σε άτομα με προηγούμενη λοίμωξη και μπορεί να βελτιώσει την διάρκεια και το εύρος της ανοσίας.

Άτομα με πρόσφατη, τεκμηριωμένη λοίμωξη SARS-CoV-2 (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν διαγνωστεί μετά την πρώτη δόση εμβολίου) θα πρέπει να έχουν αναρρώσει από την οξεία λοίμωξη και να έχουν ολοκληρώσει το διάστημα απομόνωσης πριν από τη λήψη του εμβολίου. Είναι επίσης λογικό για αυτά τα άτομα να καθυστερήσουν το εμβόλιο για λίγους μήνες μετά τη λοίμωξη για να επιτρέψουν σε άλλους να εμβολιαστούν νωρίτερα, καθώς ο κίνδυνος επαναλοίμωξης φαίνεται εξαιρετικά μικρός κατά την περίοδο αυτή. Το CDC προτείνει επίσης ότι τα άτομα που έλαβαν μονοκλωνικά αντισώματα ή αναρρωτικό πλάσμα για COVID-19 να καθυστερήσουν τον εμβολιασμό για τουλάχιστον 90 ημέρες από τη στιγμή της θεραπείας.

Για άτομα που είχαν λοίμωξη SARS-CoV-2 και παρουσίασαν σύνδρομο φλεγμονής πολλαπλών συστημάτων (MIS), η απόφαση εμβολιασμού θα πρέπει να σταθμίζει τον κίνδυνο της έκθεσης, επαναλοίμωξης και σοβαρής νόσου ενάντια στο κατά πόσο το εμβόλιο είναι ασφαλές να χορηγηθεί σε τέτοια άτομα. Δεδομένης της υπόθεσης ότι το MIS σχετίζεται με διαταραχή του ανοσοποιητικού που προκαλείται από τη λοίμωξη SARS-CoV-2, είναι άγνωστο εάν ένα εμβόλιο SARS-CoV-2 θα μπορούσε να προκαλέσει μια παρόμοια διαταραχή στο ανοσοποιητικό.

Τα ανοσοκατασταλμένα άτομα πρέπει να εμβολιαστούν

Προτείνουμε στα άτομα που έχουν ανοσοκαταστολή ή λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα να εμβολιαστούν. Η ανοσογονικότητα των εμβολίων COVID-19 εμφανίζεται χαμηλότερη σε αυτά τα άτομα σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό και η αποτελεσματικότητα του εμβολίου είναι αβέβαιη. Ωστόσο, η πιθανότητα σοβαρής COVID-19 σε αυτόν τον πληθυσμό είναιπολύ μεγάλη.

Οι καταστάσεις που προκαλούν ανοσοκαταστολή και ενδέχεται να μειώσουν την αποτελεσματικότητα του εμβολίου  περιλαμβάνουν τη χρήση χημειοθεραπείας για καρκίνο, τις αιματολογικές κακοήθειες, τη μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων ή στερεών οργάνων, τη λοίμωξη HIV χωρίς θεραπεία με αριθμό CD4 κυττάρων <200 κύτταρα / microL, τη συνδυασμένη πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια και τη λήψη ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων (π.χ. μυκοφαινολάτη , ριτουξιμάμπη, πρεδνιζόνη> 20 mg / ημέρα για > 14 ημέρες).

Ποιο είναι το καλύτερο εμβόλιο;

Δεν έχει γίνει καμία συγκριτική μελέτη των εμβολίων μεταξύ τους, και ως εκ τούτου, κανείς δε μπορεί να πει ότι κάποιο υπερτερεί ή υστερεί. Οι διαφορές στην αποτελεσματικότητα από τις μελέτες φάσης III ενδέχεται να σχετίζονται με άλλους παράγοντες εκτός από την αποτελεσματικότητα, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών στους πληθυσμούς και τις τοποθεσίες της μελέτης, το χρονοδιάγραμμα των μελετών κατά τη διάρκεια της πανδημίας και το σχεδιασμό της εκάστοτε μελέτης.

Ποια εμβόλια υπάρχουν;

BNT162b2 (εμβόλιο Pfizer-BioNTech COVID-19) Αυτό το εμβόλιο mRNA χορηγείται σε νανοσωματίδια λιπιδίων για να εκφράσει την πρωτεΐνη ακίδα. Χορηγείται ενδομυϊκά σε δύο δόσεις με απόσταση 3 εβδομάδων.

Σε μια μεγάλη ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή φάσης III, αυτό το εμβόλιο είχε 95% αποτελεσματικότητα στην πρόληψη της συμπτωματικής COVID-19 κατά ή μετά την 7η ημέρα μετά τη δεύτερη δόση.

Οι τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σχετικά συχνές, ιδιαίτερα μετά τη δεύτερη δόση. Οι περισσότεροι είναι ήπιας ή μέτριας σοβαρότητας (δηλαδή, δεν εμποδίζουν τις καθημερινές δραστηριότητες) και περιορίζονται στις δύο πρώτες ημέρες μετά τον εμβολιασμό. Μεταξύ 1,6 εκατομμυρίων αποδεκτών εμβολίων (16 ετών και άνω) στις Ηνωμένες Πολιτείες που απάντησαν σε έρευνες μετά τον εμβολιασμό, αναφέρθηκε αντίδραση στο σημείο της ένεσης (κυρίως πόνος, αλλά και ερυθρότητα, οίδημα και κνησμός) σε περίπου 65% μετά από κάθε δόση. Κόπωση, κεφαλαλγία και μυαλγίες αναφέρθηκαν σε 29, 25 και 17 τοις εκατό μετά την πρώτη δόση και σε 48, 40 και 37 τοις εκατό μετά τη δεύτερη, αντίστοιχα. Μετά τη δεύτερη δόση, οι πυρετοί, τα ρίγη και ο πόνος στις αρθρώσεις εμφανίστηκαν σε περίπου 20%. Οι αντιδράσεις αναφέρθηκαν συχνότερα την ημέρα μετά τον εμβολιασμό. Η αναφυλακτική αντίδραση μετά τον εμβολιασμό είναι πολύ σπάνια και έχει αναφερθεί σε ποσοστό περίπου 5 συμβάντων ανά εκατομμύριο δόσεις.

mRNA-1273 (εμβόλιο Moderna COVID-19) Αυτό το εμβόλιο messenger RNA (mRNA) ήταν ένα από τα πρώτα εμβόλια για τον SARS-CoV-2. Αναπτύχθηκε και χορηγήθηκε σε ανθρώπους εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση της γονιδιωματικής αλληλουχίας SARS-CoV-2. Το εμβόλιο χρησιμοποιεί mRNA που περιέχεται σε νανοσωματίδια λιπιδίων για να εκφράσει την πρωτεΐνη ακίδα πλήρους μήκους. Χορηγείται ενδομυϊκά σε δύο δόσεις με απόσταση 28 ημερών.

Σε μελέτη συγκριτικά με εικονικό φάρμακο φάσης III, το mRNA-1273 είχε 94,1% αποτελεσματικότητα στην πρόληψη της συμπτωματικής COVID-19 σε ή μετά από 14 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση. Μεταξύ των ενηλίκων ηλικίας ≥65 ετών, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου ήταν 86,4%.

Οι τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σχετικά συχνές, ιδιαίτερα μετά τη δεύτερη δόση. Οι περισσότεροι έχουν ήπια ή μέτρια σοβαρότητα (δηλαδή, δεν εμποδίζονται οι καθημερινές δραστηριότητες ούτε χρειάζονται παυσίπονα) και περιορίζονται στις 2 πρώτες ημέρες μετά τον εμβολιασμό. Μεταξύ σχεδόν 2 εκατομμυρίων εμβολιασθέντων στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια αντίδραση στο σημείο της ένεσης (κυρίως πόνος, αλλά και ερυθρότητα, οίδημα και κνησμός) αναφέρθηκε σε 74 και 82 τοις εκατό μετά από κάθε δόση. Κόπωση, κεφαλαλγία και μυαλγίες αναφέρθηκαν σε 33, 27 και 21 τοις εκατό μετά την πρώτη δόση και σε 60, 53 και 51 τοις εκατό μετά τη δεύτερη, αντίστοιχα. Μετά τη δεύτερη δόση, ο πυρετός και τα ρίγη εμφανίστηκαν στο 40% περίπου και ο πόνος στις αρθρώσεις στο 32%. Οι αντιδράσεις αναφέρθηκαν συχνότερα την ημέρα μετά τον εμβολιασμό. Αναφυλαξία μετά τον εμβολιασμό έχει αναφερθεί σπάνια σε ποσοστό περίπου 2,8 συμβάντων ανά ένα εκατομμύριο δόσεις.

Ad26.COV2.S (εμβόλιο Janssen / Johnson & Johnson COVID-19) Αυτό το εμβόλιο βασίζεται σε έναν φορέα αδενοϊού 26 που εκφράζει μια σταθεροποιημένη ακίδα πρωτεΐνη. Χορηγείται προς το παρόν ενδομυϊκά ως εφάπαξ δόση, αλλά μελετάται επίσης η χορήγησή του ως 2 δόσεις με διαφορά 56 ημερών. Η χορήγηση του AD26.COV2.S σταμάτησε προσωρινά στις Ηνωμένες Πολιτείες για να διερευνηθεί μια σπάνια παρενέργεια της θρόμβωσης με θρομβοκυτταροπενία, αλλά επαναλήφθηκε μόλις ο κίνδυνος εκτιμήθηκε ότι ήταν εξαιρετικά χαμηλός.

Σε μια μελέτη αποτελεσματικότητας φάσης III, το Ad26.COV2.S, χορηγούμενο ως εφάπαξ δόση, είχε 66,9% αποτελεσματικότητα στην πρόληψη της μέτριας έως σοβαρής / κρίσιμης COVID-19 (η οποία περιελάμβανε ασθενείς με πνευμονία, δύσπνοια, ταχύπνοια, ή τουλάχιστον δύο συμπτώματα της COVID-19) ξεκινώντας από ή μετά από 14 ημέρες μετά τον εμβολιασμό.

Οι τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σχετικά συχνές. οι περισσότερες είναι ήπιας ή μέτριας σοβαρότητας (δηλαδή, δεν εμποδίζουν την άσκηση των καθημερινών δραστηριοτήτων ούτε χτεριάζονται παυσίπονα) και συνήθως συμβαίνουν την πρώτη ημέρα μετά τον εμβολιασμό. Οι πιο συχνές συστηματικές αντιδράσεις ήταν κόπωση, πόνος και κεφαλαλγία. Ορισμένα συμβάντα που σχετίζονται με το άγχος, όπως ταχυκαρδία, υπεραερισμός, ζάλη και συγκοπή, έχουν επίσης αναφερθεί μετά τη χορήγηση του Ad26.COV2.S. Υπήρχαν περισσότερες περιπτώσεις θρομβοεμβολικών επεισοδίων (11 έναντι 3), εμβοές (6 έναντι 0) και επιληπτικές κρίσεις (4 έναντι 1) στους εμβολιασθέντες συγκριτικά προς το εικονικό φάρμακο, αλλά ο αριθμός των συμβάντων ήταν πολύ λίγος για να προσδιοριστεί εάν υπάρχει αιτιολογική συσχέτιση με τον εμβολιασμό. Ωστόσο, ένα επεισόδιο εγκεφαλικής φλεβικής θρόμβωσης με θρομβοπενία εμφανίστηκε σε έναν νεαρό άνδρα συμμετέχοντα στη μελέτη που έλαβε το εμβόλιο, και παρόμοιες περιπτώσεις στη συνέχεια αναφέρθηκαν μετά από ευρύτερη χρήση στον γενικό πληθυσμό.

ChAdOx1 nCoV-19 / AZD1222 (Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, AstraZeneca) Αυτό το εμβόλιο βασίζεται σε έναν ανίκανο για αναπαραγωγή φορέα αδενοϊού χιμπατζή που εκφράζει την ακίδα πρωτεΐνη. Χορηγείται ενδομυϊκά σε δύο δόσεις μεταξύ 4 και 12 εβδομάδων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνιστά να γίνονται οι δύο δόσεις μεταξύ 8 και 12 εβδομάδων.

Σε μια αναφορά από μια πολυεθνική τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης III, αυτό το εμβόλιο είχε αποτελεσματικότητα 70,4% στην πρόληψη της συμπτωματικής COVID-19 σε ή μετά από 14 ημέρες μετά τη 2η δόση.

Σε μελέτες πρώιμης φάσης, η κόπωση, ο πονοκέφαλος και ο πυρετός ήταν σχετικά συχνά μετά τη λήψη του εμβολίου και ήταν σοβαρά σε έως και 8% των εμβολιασθέντων. Στη μελέτη φάσης ΙΙΙ, υπήρχαν 2 περιπτώσεις εγκάρσιας μυελίτιδας σε εμβολιασθένετς με ChAdOx1 nCoV-19. Η μια μόνο θεωρήθηκε ότι σχετίζεται πιθανώς με τον εμβολιασμό και περιγράφηκε ως ιδιοπαθής απομυελίνωση του νωτιαίου μυελού. Το εμβόλιο μπορεί επίσης να σχετίζεται με έναν εξαιρετικά μικρό κίνδυνο θρομβωτικών επεισοδίων που συνοδεύονται από θρομβοπενία.

NVX-CoV2373 (Novavax) Αυτό είναι ένα εμβόλιο νανοσωματιδίων ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης που αποτελείται από τριμερείς ακίδες γλυκοπρωτεϊνών και ένα ισχυρό ανοσοενισχυτικό Matrix-M1. Το εμβόλιο χορηγείται ενδομυϊκά σε δύο δόσεις σε διάστημα 21 ημερών.

Σε ένα δελτίο τύπου σχετικά με μια μελέτη αποτελεσματικότητας φάσης III, το NVX-CoV2373 είχε 89,3% αποτελεσματικότητα στην πρόληψη της συμπτωματικής COVID-19 ξεκινώντας στις 7 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση σε οροαρνητικά άτομα.

Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίστηκαν με παρόμοια ποσοστά στις ομάδες του εμβολίου και του εικονικού φαρμάκου.

Άλλα εμβόλια

Εμβόλιο COVID-19 με βάση το Ad5 (CanSino Biologics) – Αυτό το εμβόλιο βασίζεται σε ανίκανο για αναπαραγωγή φορέα αδενοϊού 5 που εκφράζει την ακίδα πρωτεΐνη. Χορηγείται ως εφάπαξ ενδομυϊκή δόση.

Gam-COVID-Vac / Sputnik V (Gamaleya Institute) – Πρόκειται για ένα εμβόλιο που αναπτύχθηκε στη Ρωσία και χρησιμοποιεί δύο ανίκανους για αναπαραγωγή φορείς αδενοϊού που εκφράζουν μια πλήρους μήκους ακίδα γλυκοπρωτεΐνης. Το εμβόλιο χορηγείται ενδομυϊκά ως αρχική δόση φορέα αδενοϊού 26 ακολουθούμενη από δόση ενίσχυσης 5 φορέα αδενοϊού 21 ημέρες έως 3 μήνες αργότερα.

WIV04 και HB02 (Sinopharm) – Αυτά είναι αδρανοποιημένα εμβόλια ολόκληρου του ιού που βασίζονται σε δύο διαφορετικά στελέχη SARS-CoV-2 από ασθενείς στην Κίνα. Το καθένα έχει ένα ανοσοενισχυτικό υδροξειδίου του αργιλίου. Το HB02 είναι επίσης γνωστό ως BBIBP-CorV. Κάθε ένα χορηγείται ενδομυϊκά σε δύο δόσεις σε απόσταση 28 ημερών.

CoronaVac (Sinovac) – Αυτό το απενεργοποιημένο εμβόλιο COVID-19 αναπτύχθηκε στην Κίνα. Έχει ανοσοενισχυτικό υδροξειδίου του αργιλίου. Το εμβόλιο χορηγείται ενδομυϊκά σε δύο δόσεις σε απόσταση 28 ημερών.

Covaxin (Bharat Biotech / Ινδικό Συμβούλιο Ιατρικής Έρευνας) – Αυτό το απενεργοποιημένο εμβόλιο COVID-19 αναπτύχθηκε και χρησιμοποιείται στην Ινδία. Έχει ένα υδροξείδιο αλουμινίου και ένα πρόσθετο toll-like υποδοχέα. Χορηγείται ενδομυϊκά σε δύο δόσεις σε απόσταση 29 ημερών.

Κίνδυνος θρόμβωσης με θρομβοπενία

Περιπτώσεις θρόμβωσης με θρομβοπενία έχουν αναφερθεί μετά τον εμβολιασμό τόσο με το εμβόλιο ChadOx1 nCoV-19 / AZD1222 (εμβόλιο AstraZeneca COVID-19) όσο και με το Ad26.COV2.S (εμβόλιο Janssen COVID-19). Πολλές από αυτές τις περιπτώσεις έχουν συσχετιστεί με αυτοαντισώματα που στρέφονται κατά του παράγοντα των αιμοπεταλίων 4 (PF4), παρόμοια με αυτά που βρέθηκαν σε ασθενείς με αυτοάνοση προκαλούμενη από ηπαρίνη θρομβοπενία (HIT). Μερικοί ειδικοί αναφέρουν αυτό το σύνδρομο ως ανοσοποιητική θρομβωτική θρομβοπενία (VITT) που σχετίζεται με το εμβόλιο. Άλλοι έχουν χρησιμοποιήσει τον όρο θρόμβωση με σύνδρομο θρομβοπενίας (TTS). Ο κίνδυνος αυτών των επεισοδίων είναι εξαιρετικά μικρός με αυτά τα εμβόλια. Λόγω της σπανιότητας αυτών των συμβάντων και της πιθανής σοβαρότητας της COVID-19, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα συνολικά οφέλη του εμβολίου εξακολουθούν να υπερτερούν του κινδύνου.

Αβέβαιη σχέση με μυοκαρδίτιδα

Οι υπεύθυνοι στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη διερευνούν σπάνιες αναφορές μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας μετά τη λήψη των εμβολίων mRNA, BNTb162b (εμβόλιο Pfizer) και mRNA-1273 (εμβόλιο Moderna). Μεταξύ των περιπτώσεων που έχουν αναφερθεί, οι περισσότερες ήταν ήπιες και εμφανίστηκαν συχνότερα σε άνδρες και σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Η έναρξη ήταν γενικά εντός της πρώτης εβδομάδας μετά τη λήψη του εμβολίου, πιο συχνά μετά τη δεύτερη δόση. Οι περισσότεροι ασθενείς ανταποκρίθηκαν καλά στην ιατρική θεραπεία και είχαν ταχεία βελτίωση των συμπτωμάτων. Η πιθανότητα μυοκαρδίτιδας πρέπει να εξετάζεται σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες που εμφανίζουν νέο πόνο στο στήθος, δύσπνοια ή αίσθημα παλμών μετά τη λήψη εμβολίου mRNA. Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η πιθανότητα άλλων αιτιών μυοκαρδίτιδας (συμπεριλαμβανομένης της λοίμωξης SARS-CoV-2).

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr