Επίμονα συμπτώματα μετά τη λοίμωξη COVID-19: ποια είναι, πόσο διαρκούν

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των ασθενών είχαν τουλάχιστον ένα επίμονο σύμπτωμα μετά τη λοίμωξη από SARS-CoV-2.

Μελέτες ασθενών που έχουν αναρρώσει από τη λοίμωξη SARS-CoV-2 αλλά εξακολουθούν να έχουν επίμονα συμπτώματα, είχαν σημαντική ποικιλία σε μέγεθος, ποιότητα και μεθοδολογία, οδηγώντας έτσι σε κάποια σύγχυση σχετικά με τον επιπολασμό και τους τύπους των επίμονων συμπτωμάτων.

Σε αυτήν τη μετανάλυση, εντοπίστηκαν περίπου 2.000 μελέτες που διερεύνησαν τα επίμονα συμπτώματα μετά την COVID-19. Από αυτές, κατάλληλες για ανάλυση κρίθηκαν 45 μελέτες, με συνολικά περίπου 10.000 ασθενείς και 84 διακριτά συμπτώματα, . Οι μελέτες ήταν εξαιρετικά ετερογενείς, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης διακύμανσης στη σοβαρότητα και τη φύση της αρχικής λοίμωξης.

Περίπου τα τρία τέταρτα των ασθενών ανέφεραν τουλάχιστον ένα επίμονο σύμπτωμα για ένα μέσο όρο 2 έως 4 μηνών, ενώ ορισμένα συμπτώματα αναφέρθηκαν ότι παρέμειναν επί 6 έως 8 μήνες.

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα ήταν κόπωση (40% των ασθενών), δύσπνοια (36%), ανοσμία (24%), άγχος (22%), επίμονος βήχας (17%), αγευσία (16%) και κατάθλιψη (15) %).

Αυτή η συστηματική ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε μια σειρά μελετών με μεγάλη ετερογένεια. Τα αποτελέσματά της θα βοηθήσουν τους κλινικούς ιατρούς να συμβουλεύουν τους ασθενείς τους σχετικά με το τι να περιμένουν μετά τη λοίμωξη COVID, αν και δεν δίνει καθοδήγηση για τη θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών των συμπτωμάτων.

Βιβλιογραφία

Nasserie T et al. Assessment of the frequency and variety of persistent symptoms among patients with COVID-19: A systematic review. JAMA Netw Open 2021 May 26; 4:e2111417.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr