Ο διαλογισμός και η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία βοηθούν στη διακοπή των αντικαταθλιπιτκών φαρμάκων

Η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία κατά τη διάρκεια της μείωσης των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων ήταν εξίσου αποτελεσματική με τη συνέχιση των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων σε υψηλή δόση.

Τα αντικαταθλιπτικά συνηθίζεται να συνεχίζουν να χορηγούνται σε ασθενείς με κατάθλιψη που είναι σε ύφεση, με στόχο την πρόληψη της υποτροπής. Διάφορες μελέτες μέχρι τώρα έχουν δείξει ότι η χρήσηδιαλογισμού ή προληπτικής γνωστικής θεραπείας κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αντικαταθλιπτικά μπορεί να αποτρέψει την υποτροπή και να παράγει αποτελέσματα ισοδύναμα με τα συνεχιζόμενα αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ασθενών ή νοσημάτων που θα μπορούσαν να μας πουν ποια επιλογή είναι καλύτερη για μεμονωμένους ασθενείς;

Σε αυτήν τη μετανάλυση 4 μελετών με 714 ασθενείς των οποίων η κατάθλιψη είχε υποχωρήσει με την αντικαταθλιπτική θεραπεία, οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι ο διαλογισμός ή η προληπτική γνωστική θεραπεία κατά τη διάρκεια μείωσης της δόσης των αντικαταθλιπτικών, έχουν παρόμοια αποτελέσματα με τα συνεχιζόμενα αντικαταθλιπτικά (μέση παρακολούθηση 15 μήνες ). Η νεότερη ηλικία έναρξης της κατάθλιψης, η μικρότερη διάρκεια της ύφεσης της νόσου και τα υψηλότερα επίπεδα υπολειμματικών καταθλιπτικών συμπτωμάτων αύξησαν τον κίνδυνο υποτροπής, αλλά τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια και στις δύο ομάδες.

Αυτή η ανάλυση υποδηλώνει ότι η ταυτόχρονη γνωστική θεραπεία κατά τη διάρκεια της αντικαταθλιπτικής μείωσης μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική με τη συνεχιζόμενη αντικαταθλιπτική θεραπεία, ανεξάρτητα από τον κίνδυνο υποτροπής της κατάθλιψης. Άλλες μελέτες δείχνουν ότι, σε ασθενείς με υποτροπιάζοντα επεισόδια κατάθλιψης, η μείωση των φαρμάκων (χωρίς συμπληρωματική ψυχολογική παρέμβαση) θα αυξήσει σημαντικά το ποσοστό υποτροπής, οπότε αυτή η επιλογή είναι σαφώς κατώτερη από τις δύο προσεγγίσεις που εφαρμόστηκαν σε αυτήν τη μελέτη.

Βιβλιογραφία

Breedvelt JJF et al. Continuation of antidepressants vs sequential psychological interventions to prevent relapse in depression. JAMA Psychiatry 2021 May 19

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr