Εμβόλια COVID-19 στους εφήβους: ανοσογονικότητα, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια

Το εμβόλιο της Pfizer έδειξε εξαιρετική αποτελεσματικότητα και είχε παρόμοιο προφίλ παρενεργειών με αυτό που παρατηρήθηκε σε νεαρούς ενήλικες.

Τα εμβόλια COVID-19 άρχισαν να λαμβάνουν άδεια έκτακτης ανάγκης για χορήγηση σε ενήλικες τον Δεκέμβριο του 2020. Λίγο μετά, άρχισαν οι εμλέτες σε εφήβους. Τώρα, παρουσιάζονται τα ευρήματα από μια μελέτη φάσης 3 χρηματοδοτούμενη από τον κατασκευαστή του εμβολίου BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) σε περισσότερα από 2.200 παιδιά (εύρος ηλικίας 12–15 ετών) που δεν είχαν προηγουμένως νοσήσει από SARS-CoV-2.

Στους ασθενείς χορηγήθηκαν τυχαία σε 2 ενέσεις (με απόσταση 21 ημερών) 30 μg εμβολίου BNT162b2 ή εικονικού φαρμάκου. Οι ερευνητές συνέκριναν την αποτελεσματικότητα (έλλειψη επιβεβαιωμένης COVID-19 σε ≥ 7 ημέρες μετά τη δόση 2), την ανοσογονικότητα (μετρήθηκε με τίτλους εξουδετερωτικών αντισωμάτων) και την αντιδραστικότητα μεταξύ αυτών των ομάδων και συνέκρινε επίσης τα αποτελέσματα της αντιδραστικότητας και της ανοσογονικότητας με αυτά των νέων ενηλίκων συμμετεχόντων (ηλικιακό εύρος 16–25 ετών) που είχαν μελετηθεί προηγουμένως στην ίδια μελέτη.

Τα βασικά αποτελέσματα ήταν τα ακόλουθα:

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες σε εφήβους λήπτες του εμβολίου BNT162b2 ήταν παρόμοιες στον τύπο και τη συχνότητα με εκείνες που αναφέρθηκαν στην ομάδα 16 έως 25 ετών και περιελάμβαναν πόνο στο σημείο της ένεσης (80% -85%) και πυρετό (≈20%). Οι παρενέργειες ήταν πιο έντονες μετά τη δόση 2, με έναν παραλήπτη εμβολίου σε κάθε ηλικιακή ομάδα να διακόψει τον εμβολιασμό μετά τη δόση 1.

Η ανοσοαπόκριση μετά τη δόση 2 πληρούσε τα κριτήρια μη κατωτερότητας και ήταν υψηλότερη από την ανταπόκριση στην ομάδα των 16 έως 25 ετών.

Η αποτελεσματικότητα ήταν 100%. Δεν παρατηρήθηκαν περιπτώσεις COVID-19 στους λήπτες του εμβολίου, σε σύγκριση με 16 περιπτώσεις στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Μετά τη δόση 1, εμφανίστηκαν 3 περιπτώσεις COVID-19 στην ομάδα των εμβολίων σε σύγκριση με 12 στους λήπτες του εικονικού φαρμάκου.

Αυτή η μελέτη καταδεικνύει ότι οι έφηβοι έχουν παρόμοια ανοσολογική απόκριση και παρενέργειες με τον εμβολιασμό με BNT162b2 όπως και οι ενήλικες, με εντυπωσιακή συνολική αποτελεσματικότητα. Παρόλο που τα παιδιά σίγουρα επηρεάζονται λιγότερο από την COVID-19, η χορήγηση εμβολίου, πρώτα σε εφήβους και σύντομα σε μικρότερα παιδιά, είναι το κλειδί για τη μείωση της εξάπλωσης, την αναστολή της μετάδοσης των παραλλαγών του κορωνοϊού και την επιστροφή της ζωής μας στο φυσιολογικό προ της πανδημίας επίπεδο. Στόχος μας τώρα είναι να πείσουμε τους γονείς που αμφιβάλλουν για τα εμβόλια και να προστατευθούν όλα τα παιδιά.

Βιβλιογραφία

Frenck RW Jr et al. Safety, immunogenicity, and efficacy of the BNT162b2 Covid-19 vaccine in adolescents. N Engl J Med 2021 May 27

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr