Πολύπλοκα θεραπευτικά σχήματα ινσουλίνης; Μπορούν να απλοποιηθούν με την προσθήκη GLP-1 αγωνιστή ή αναστολέα SGLT-2

Η προσθήκη αυτών των φαρμάκων στη βασική ινσουλίνη μπορεί να αντικαταστήσει την προγευματική ινσουλίνη.

Μερικοί ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 δυσκολεύονται να διαχειριστούν τα σύνθετα σχήματα ινσουλίνης με συνδυασμό βασικής και προγευματικής. Σε αυτήν την ανοιχτή μελέτη από την Ιταλία, οι ερευνητές εξέτασαν εάν η χορήγηση μόνο βασικής ινσουλίνης σε συνδυασμό με GLP-1 ανάλογο ή με SGLT2 αναστολέα θα ήταν συγκρίσιμη με το συνδυασμό βασικής και προγευματικής ινσουλίνης (basal-bolus).

Η μελέτη περιέλαβε 305 ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 (μέση ηλικία 62 έτη, μέση γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη [HbA1c] 8,6%) που ήταν ήδη ήδη σε basal-bolus ινσουλίνη με 4 ενέσεις ημερησίως. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν στις ακόλουθες 3 ομάδες:

  1. Εντατικοποίηση του σχήματος ινσουλίνης basal-bolus
  2. Ένα GLP-1 ανάλογο (δηλ. λιραγλουτίδη ή λιξισενατίδη) προστέθηκε στη βασική ινσουλίνη, με διακοπή της προγευματικής ινσουλίνης
  3. Ένας  SGLT-2 αναστολέας (δηλ. δαπαγλιφλοζίνη, καναγλιφλοζίνη ή εμπαγλιφλοζίνη) προστέθηκε στη βασική ινσουλίνη, με διακοπή της προγευματικής ινσουλίνης

Οι ασθενείς κατάφεραν να βελτιώσουν την γλυκαιμική ρύθμιση, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι θεραπείας. Οι μισοί ασθενείς χρησιμοποίησαν επίσης μετφορμίνη.

Σε 6 μήνες, η μέση HbA1c είχε μειωθεί κατά περίπου 0,6% σε κάθε ομάδα. Η συνολική ημερήσια δόση ινσουλίνης ήταν σημαντικά χαμηλότερη στις ομάδες GLP-1 και SGLT-2 από ό, τι στην ομάδα basal-bolus. Η ήπια (αλλά όχι σοβαρή) υπογλυκαιμία ήταν συχνότερη στην ομάδα basal-bolus. Η ικανοποίηση του ασθενούς με τη θεραπεία βελτιώθηκε στις ομάδες GLP-1 και SGLT-2 (αλλά όχι στην ομάδα basal-bolus).

Η χορήγηση ενός αγωνιστή GLP-1 ή ενός αναστολέα SGLT-2 αντί της προγευματικής bolus ινσουλίνης – ενώ συνεχίζεται η βασική ινσουλίνη – φαίνεται να είναι μια βιώσιμη εναλλακτική λύση του συνδυασμού ινσουλίνης basal-bolus. Δύο επί του παρόντος ενέσιμοι συνδυασμοί βασικής ινσουλίνης με GLP-1 ανάλογο (glargine-lixisenatide [Soliqua 100/33] και degludec-liraglutide [Xultophy 100 / 3.6]) είναι σήμερα διαθέσιμοι στην Ελλάδα, ενώ οι αναστολείς SGLT-2 μπορούν να λαμβάνονται από το στόμα παράλληλα με τη βασική ινσουλίνη. Στις ΗΠΑ, αυτά τα σχήματα – καθώς και τα βασικά σχήματα bolus – είναι ακριβά: το όφελος έναντι του κόστους και η ασφαλιστική κάλυψη είναι 2 σημαντικά ζητήματα.

Βιβλιογραφία

Giugliano D et al. Feasibility of simplification from a basal-bolus insulin regimen to a fixed-ratio formulation of basal insulin plus a GLP-1RA or to basal insulin plus an SGLT2 inhibitor: BEYOND, a randomized, pragmatic trial. Diabetes Care 2021 Jun; 44:1353

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr