Εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση για τη νόσο Parkinson: τα οφέλη διαρκούν επί μακρόν

Τα οφέλη εξακολουθούν να υπάρχουν για περισσότερα από 15 χρόνια μετά την εμφύτευση της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης (Deep Brain Stimulation – DBS).

Σε αυτήν την αναδρομική μελέτη, οι ερευνητές προσπάθησαν να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης του υποθαλάμου (STN DBS) για τη νόσο του Parkinson (PD) 15 χρόνια μετά τη χειρουργική επέμβαση. Οι ερευνητές ανέλυσαν πληροφορίες σχετικά με τα κινητικά συμπτώματα της PD, τις διακυμάνσεις της νόσου και την ποιότητα ζωής (PDQL). Συνέλεξαν επίσης πληροφορίες για τα φάρμακα, τις ρυθμίσεις της διέγερσης και τις παρενέργειες που σχετίζονται με το DBS.

Οι 51 συμμετέχοντες είχαν μέση παρακολούθηση 17,06 ετών. Οι 27 ολοκλήρωσαν τη μακροχρόνια παρακολούθηση. Συνολικά, οι δυσκινησίες και ο χρόνος δυσλειτουργίας μειώθηκαν σημαντικά, κατά 75% και 58,7%, αντίστοιχα. Η ντοπαμινεργική φαρμακευτική θεραπεία μειώθηκε κατά 50,6%. Υπήρξαν ήπιες βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής και λίγες παρενέργειες που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν.

Η DBS μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα ευεργετικά αποτελέσματα στα συμπτώματα της νόσου του Parkinson. Ωστόσο, η DBS δεν έχει αποδειχθεί ότι καθυστερεί την εξέλιξη της νόσου, ιδιαίτερα στους τομείς του βαδίσματος, της ισορροπίας, της ομιλίας ή της γνωστικής λειτουργίας. Αν και μπορεί να επιτευχθεί μείωση των φαρμάκων, η υπερβολικά επιθετική μείωση της φαρμακευτικής θεραπείας μπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση των κινητικών συμπτωμάτων, της απάθειας και άλλων μη κινητικών διαταραχών. Οι συνεχιζόμενες βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής δεν παρουσιάζονται σε όλες τις ομάδες και μπορεί να αντικατοπτρίζουν το μικρό αριθμό των συμμετεχόντων, τον φαινότυπό τους και το ‘οτι αρκετοί ασθενείς χάθηκαν από την παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Βιβλιογραφία

Bove F et al. Long-term outcomes (15 years) after subthalamic nucleus deep brain stimulation in patients with Parkinson disease. Neurology 2021 Jun 2;

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr