Ένα νέο αντιμυκητιασικό φάρμακο θα κυκλοφορήσει, 20 χρόνια μετά το προηγούμενο, για την κολπική μυκητίαση

Η αποτελεσματικότητα του Ibrexafungerp ισοδυναμεί με εκείνη των υπαρχόντων αντιμυκητιασικών φαρμάκων.

Το πρώτο μέλος μιας νέας κατηγορίας αντιμυκητιασικών φαρμάκων εγκρίθηκε από το FDA τον Ιούνιο του 2021 για τη θεραπεία ασθενών με κολπική καντιντίαση (VVC). Το νέο φάρμακο, το ibrexafungerp (Brexafemme), χορηγείται από το στόμα, σε δύο δόσεις σε διάστημα 12 ωρών.

Η έγκριση βασίστηκε σε δύο μη δημοσιευμένες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες που συνοψίζονται στην εγκεκριμένη από το FDA ετικέτα του φαρμάκου. Σχεδόν 400 γυναίκες στις ΗΠΑ και τη Βουλγαρία έλαβαν ibrexafungerp για συμπτωματική VVC: Σε 1 έως 2 εβδομάδες μετά τη θεραπεία, το 50% έως 64% είχε πλήρη κλινική ανταπόκριση, σε αντίθεση με το 28% έως το 45% των 190 παραληπτών εικονικού φαρμάκου. Στις 4 εβδομάδες μετά τη θεραπεία, το 60% έως 70% των παραληπτών ibrexafungerp και το 45% έως 50% των αποδεκτών εικονικού φαρμάκου είχαν κλινική ίαση. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες συνίσταντο κυρίως σε ναυτία, κοιλιακό άλγος και διάρροια (στο 10% -20% των παραληπτών). Το φάρμακο είναι αναστολέας του CYP3A, με τις σχετικές γνωστές αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. Δεν είναι ασφαλές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Συγκριτικά, η εγκεκριμένη από το FDA ετικέτα της φλουκοναζόλης παρέχει αποτελέσματα του ζεύγους τυχαιοποιημένων μελετών δεκαετίας που οδήγησαν στην έγκριση της φλουκοναζόλης για VVC. Σε αυτές τις μελέτες, το 57% έως 80% των γυναικών που έλαβαν εφάπαξ δόσεις 150 mg φλουκοναζόλης από του στόματος ανέφεραν πλήρη κλινική ίαση. Αυτά τα αποτελέσματα δεν υπερτερούσαν από εκείνα των μαρτύρων στους οποίους χορηγήθηκε 7 ημέρες τοπικής αντιμυκητιασικής θεραπείας.

Αν και οι πληροφορίες εξακολουθούν να είναι ελλιπείς, η αποτελεσματικότητα του ibrexafungerp φαίνεται παρόμοια με αυτή των αποδεδειγμένων εναλλακτικών λύσεων, και το κόστος του αναμφίβολα θα είναι πολύ υψηλότερο. Προφανώς, θα είναι χρήσιμο σε γυναίκες με πολλαπλά επεισόδια VVC των οποίων η κολπική χλωρίδα έχει γίνει ανθεκτική στα συνήθη αντιμυκητιασικά φάρμακα. Ωστόσο, οι κλινικοί γιατροί πρέπει να θυμούνται ότι αυτή η νέα οικογένεια αντιμυκητιασικών (τα τριτερπενοειδή – triterpenoids, το πρώτο νέο αντιμυκητιασικό φάρμακο που αναπτύχθηκε σε 20 χρόνια) έχει καλή δραστικότητα ενάντια σε ανθεκτικά παθογόνα όπως τα είδη Candida auris και Coccidioides. Ελπίζουμε ότι αυτός ο πρώτος αντιπρόσωπος της νέας κατηγορίας θα χρησιμοποιηθεί με φειδώ, για να μην αναπτυχθεί αντίσταση προτού αξιολογηθεί πλήρως αυτή η κατηγορία για την καταπολέμηση αυτών των ανθεκτικότερων παθογόνων.

Βιβλιογραφία

Brexafemme [prescribing information]. Jersey City, NJ: Scynexis; 2021.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr