Η τροπονίνη είναι συχνά αυξημένη σε άτομα με νεφρική δυσλειτουργία

Οι προσδιορισμοί υψηλής ευαισθησίας καρδιακής τροπονίνης Ι (hs-cTnI) χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για την ανίχνευση βλάβης του μυοκαρδίου, αλλά σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία, οι τιμές τροπονίνης συχνά είναι αυξημένες, περιπλέκοντας έτσι την ερμηνεία τους.

Σε αυτήν την τυχαιοποιημένη μελέτη, οι ερευνητές αξιολόγησαν τη χρήση μιας εξέτασης hs-cTnI σε ασθενείς με ύποπτα οξεία στεφανιαία σύνδρομα σε 10 νοσοκομεία που τυχαιοποιήθηκαν σε πρώιμη ή καθυστερημένη χρήση της εξέτασης. Οι συγκεντρώσεις Hs-cTnI αυξήθηκαν πάνω από το 99ο εκατοστημόριο για το φύλο στο 22% των σχεδόν 47.000 ασθενών που μελετήθηκαν. Σαράντα δύο τοις εκατό των ατόμων με αυξημένα επίπεδα είχαν νεφρική δυσλειτουργία, όπως ορίζεται από τον εκτιμώμενο ρυθμό σπειραματικής διήθησης (eGFR) <60 mL / min / 1,73 m2.

Τα αυξημένα επίπεδα τροπονίνης ήταν πιο συνηθισμένα όσο μειωνόταν το eGFR, κυμαινόμενο από 10% αυτών με eGFR ≥90 έως 66% αυτών με eGFR <30.

Η χρήση της εξέτασης υψηλής ευαισθησίας hs-cTnI (αντί για μια απλή εξέταση τροπονίνης) αύξησε το ποσοστό των παθολογικών αποτελεσμάτων τροπονίνης κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες σε εκείνους με νεφρική δυσλειτουργία και κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε εκείνους με φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Οι καρδιακές εκβάσεις μεταξύ αυτών με αυξημένα επίπεδα τροπονίνης ήταν παρόμοια πριν και μετά τη χρήση της εξέτασης υψηλής ευαισθησίας.

Η νεφρική δυσλειτουργία συσχετίστηκε με αυξημένη τροπονίνη. Ωστόσο, το ποσοστό των εμφραγμάτων τύπου 1 μειώθηκε. Φαίνεται ότι τα δύο τρίτα των ατόμων με νεφρική δυσλειτουργία και αυξημένα επίπεδα τροπονίνης δεν είχαν κλασικό έμφραγμα μυοκαρδίου και ότι δεν υπάρχουν οδηγίες σχετικά με τον καλύτερο τρόπο διαχείρισης αυτών των παθολογικών τιμών. Το πρόβλημα αυτό είναι αρκετά συχνό στην καθημεριμή κλινική πράξη, με περίπου τους μισούς ασθενείς της μελέτης με νεφρική δυσλειτουργία να έχουν αυξημένα επίπεδα hs-cTnI.

Βιβλιογραφία

Gallacher PJ et al. Use of high-sensitivity cardiac troponin in patients with kidney impairment: A randomized clinical trial. JAMA Intern Med 2021 Jun 7

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1381 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr