Οι στατίνες δεν αυξάνουν τον κίνδυνο άνοιας στους ηλικιωμένους

Μια μεγάλη προοπτική ανάλυση δεν έδειξε σημαντική συσχέτιση, αλλά δεν μπορεί να αποκλείσει εντελώς το ενδεχόμενο.

Έχει υπάρξει κάποια διχιγνωμία σχετικά με τις επιδράσεις των στατινών στη νοητική λειουργία. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι οι στατίνες μπορεί να διατηρήσουν τη γνωστική λειτουργία, ενώ άλλες δείχνουν πιθανότητα επιβλαβών νευρογνωστικών επιδράσεων. Οι ερευνητές αξιοποίησαν τα ολοκληρωμένα γνωστικά δεδομένα που συλλέχθηκαν σε μια μελέτη ασπιρίνης για να πραγματοποιήσουν μια μελέτη παρατήρησης των στατινών και της γνωστικής λειτουργίας.

Παρακολούθησαν 18.846 συμμετέχοντες στη μελέτη για ένα διάμεσο χρονικό διάστημα 4,7 ετών. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 74 χρόνια και το 56% ήταν γυναίκες. Με 85.557 άτομα-έτη παρακολούθησης, οι ερευνητές εντόπισαν 566 περιστατικά άνοιας. Η χρήση στατίνης συσχετίστηκε με μη σημαντικές αυξήσεις στην άνοια όλων των αιτιών (λόγος κινδύνου 1,16) και πιθανή νόσο του Αλτσχάιμερ (HR 1,33, 95% CI 1,00 έως 1,77). Η χρήση στατίνης δεν συσχετίστηκε με ήπια γνωστική εξασθένηση, αλλά υπήρξε μια μη σημαντική αύξηση σε σχέση με τη νόσο του Alzheimer (HR 1,44).

Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η χρήση στατίνης δεν συσχετίστηκε με περιστατικά άνοιας ή ήπια γνωστική εξασθένηση, αλλά προτείνουν επίσης ότι πρέπει να γίνει περαιτέρω έρευνα σ’ αυτό το θέμα. Δεν φαίνεται ότι υπάρχουν ενδείξεις βλάβης, αλλά από την άλλη η μελέτη δεν είναι εντελώς καθησυχαστική.

Βιβλιογραφία

Zhou Z et al. Effect of statin therapy on cognitive decline and incident dementia in older adults. J Am Coll Cardiol 2021 Jun 29; 77:3145.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1381 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr