Τα οφέλη από την πανδημία COVID-19

Η μείωση των άλλων ιογενών λοιμώξεων έχει προκαλέσει πτώση της χρήσης αντιβιοτικών στους εξωτερικούς ασθενείς για λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος.

Οι μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 οδήγησαν σε δραματικές μειώσεις των άλλων ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος (RTI). Καθώς τα αντιβιοτικά συχνά συνταγογραφούνται ακατάλληλα (δηλ. χωρίς να χρειάζονται) για τις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού, οι ερευνητές προσπάθησαν να διαπιστώσουν εάν η μείωση των RTIs σχετίζεται με τη μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών. Έκαναν σύγκριση των διπαιστωμένων ανα[νευστικών ιογενών λοιμώξεων και των συνταγών αντιβιοτικών ανά 1.000 επισκέψεις ασθενών τόσο για RTIs όσο και για μη RTIs σε ένα ενιαίο, μεγάλο ακαδημαϊκό σύστημα υγείας πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την πανδημία, οι ανιχνεύσεις των χειμερινών εποχιακών αναπνευστικών ιών (γρίπη, αναπνευστικός συγκυτιακός ιός και εποχιακός κορωνοϊός) μειώθηκαν κατά> 99% και οι ανιχνεύσεις άλλων αναπνευστικών ιών (parainfluenza, μεταπνευμονοϊός, αδενοϊός και ρινό- ή εντεροϊός) μειώθηκαν κατά 59%. Οι συνταγές αντιβιοτικών για RTI ανά 1.000 περιπτώσεις ασθενών μειώθηκαν κατά 79% και συσχετίστηκαν καλύτερα με την ανίχνευση άλλων ιών πλην της γρίπης. Η συνταγογράφηση αντιβιοτικών για ενδείξεις πλην αναπνευστικών λοιμώξεων παρέμεινε σταθερή.

Η πανδημία COVID-19 έχει καταδείξει τις μεγάλες δυνατότητες των μη φαρμακολογικών παρεμβάσεων για τη μείωση της εξάπλωσης των άλλων αναπνευστικών ιών. Μετά την πανδημία, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης θα ενισχύσουν τις πολιτικές τους για την πρόληψη των λοιμώξεων όσον αφορά τη μάσκα και την κοινωνική αποστασιοποίηση (ιδιαίτερα σε σχέση με τους πιο ευαίσθητους ασθενείς) και εάν το ευρύ κοινό αλλάξει τη συμπεριφορά του (π.χ., η χρήση μάσκας στα αεροδρόμια). Ενώ αυτή η μελέτη δείχνει ότι η πανδημία έχει μειώσει την αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών για τη θεραπεία των αναπνευστικών ιογενών λοιμώξεων, η διατήρηση αυτού του οφέλους μετά την πανδημία με την αύξηση της συχνότητας των άλλων ιογενών λοιμώξεων θα απαιτήσει άλλες παρεμβάσεις.

Βιβλιογραφία

Lepak AJ et al. Association of changes in seasonal respiratory virus activity and ambulatory antibiotic prescriptions with the COVID-19 pandemic. JAMA Intern Med 2021 Jun 21

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr