Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου: η πτωχή σε FODMAP δίαιτα βελτιώνει τα συμπτώματα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη διατροφική οδηγία

Μια δίαιτα πτωχή σε ζυμώσιμους ολιγοσακχαρίτες, δισακχαρίτες, μονοσακχαρίτες και πολυόλες (FODMAP) συνιστάται για το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS), εάν αποτύχει η γενική αλλαγή τρόπου ζωής και οι διατροφικές συμβουλές. Ωστόσο, αν και η επίδραση μιας δίαιτας πτωχήε σε FODMAP στα συμπτώματα του IBS έχει εξεταστεί σε ορισμένες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες (RCTs), δεν έχει υπάρξει κάποια πρόσφατη συστηματική αξιολόγηση. Επίσης ορισμένες μεμονωμένες μελέτες έχουν εξετάσει πολλές εναλλακτικές ή ελεγχόμενες παρεμβάσεις, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ασαφές ποια είναι η καλύτερη συγκριτική ομάδα.

Γι’ αυτούς τους λόγους πραγματοποιήθηκε μια μετανάλυση δικτύου που είχε ως στόχο να αποσαφηνίσει αυτές τις αβεβαιότητες.

Έγινε διερεύνηση της ιατρικής βιβλιογραφίας έως τις 2 Απριλίου 2021 για να εντοπιστούν τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες με δίαιτα πτωχή σε FODMAP στο IBS. Η αποτελεσματικότητα κρίθηκε από τη βελτίωσης των συνολικών συμπτωμάτων του IBS ή τη βελτίωση των μεμονωμένων συμπτωμάτων του IBS, συμπεριλαμβανομένου του κοιλιακού πόνου, του κοιλιακού φουσκώματος ή της διάτασης και των συνηθειών του εντέρου.

Εντοπίστηκαν 13 επιλέξιμες RCTs (944 ασθενείς). Με βάση την αποτυχία επίτευξης βελτίωσης των γενικών συμτπωμάτων του IBS, η δίαιτα πτωχή σε FODMAP κατατάχθηκε στην πρώτη θέση έναντι της συνήθους δίαιτας (RR των συμπτωμάτων που δεν βελτιώνονται = 0,67; 95% CI 0,48 έως 0,91, P-score = 0,99), και ήταν ανώτερη από όλες τις άλλες παρεμβάσεις. Η δίαιτα FODMAP κατατάχθηκε πρώτη για τη σοβαρότητα του κοιλιακού πόνου, τη διάρροια ή τη διάταση της κοιλιάς και τις συνήθειες του εντέρου, αν και για την τελευταία δεν ήταν ανώτερη από οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση. Μια δίαιτα FODMAP ήταν ανώτερη από τη διατροφική συμβουλή της British Dietetic Association (BDA)/National Institute for Health and Care Excellence (NICE) για κοιλιακό φούσκωμα ή διάταση (RR = 0,72, 95% CI 0,55 έως 0,94). Η διατροφική συμβουλή BDA/NICE δεν ήταν ανώτερη από οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση σε οποιαδήποτε ανάλυση.

Σε αυτή την ανάλυση δικτύου, η δίαιτα FODMAP ήταν ανώτερη για όλα τα τελικά σημεία που μελετήθηκαν. Ωστόσο, οι περισσότερες μελέτες βασίστηκαν σε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια περίθαλψη και δεν μελέτησαν τις επιδράσεις της επανεισαγωγής και εξατομίκευσης της δίαιτας FODMAP στα συμπτώματα.

Ββιλιογραφία

Black CJ, Staudacher HM, Ford AC Efficacy of a low FODMAP diet in irritable bowel syndrome: systematic review and network meta-analysis. Gut. 2021 Aug 10. pii: gutjnl-2021-325214.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr