Άλλη μια μελέτη εντατικοποιημένης προς λιγότερο εντατικοποιημένη μείωση της αρτηριακής πίεσης

Τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα με στόχο συστολικής αρτηριακής πίεσης 110 έως 130 mm Hg παρά με υψηλότερο στόχο.

Στην περίφημη μελέτη SPRINT, που δημοσιεύθηκε το 2015, Αμερικανοί ερευνητές συνέκριναν στόχους συστολικής αρτηριακής πίεσης (BP) 120 mm Hg και 140 mm Hg σε ασθενείς (μέση ηλικία 68 έτη. Κατά τη διάρκεια της μέσης παρακολούθησης των 3,3 ετών, ένα σύνθετο καρδιαγγειακό (CV) τελικό σημείο εμφανίστηκε λιγότερο συχνά στην ομάδα με πιο εντατικοποιημένη θεραπεία (5,2% έναντι 6,8%). Οι συστολική ΑΠ κατά τη διάρκεια της μελέτης ήταν κατά μέσο όρο 122 mmHg και 135 mmHg, αντίστοιχα, στις δύο ομάδες.

Τώρα, ερευνητές στην Κίνα διεξήγαγαν μια παρόμοια μελέτη που περιελάμβανε περίπου 8.500 υπερτασικά άτομα (ηλικιακό εύρος 60-80 έτη;,μέση ηλικία 66 έτη) με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε συστολική πίεση -στόχο 110 έως 130 mmHg ή 130 έως 150 mmHg, με βάση τις μετρήσεις ιατρείου. Προτιμώμενα φάρμακα ήταν η ολμεσαρτάνη, η αμλοδιπίνη και η υδροχλωροθειαζίδη.

Κατά τη διάρκεια της μέσης παρακολούθησης των 3,3 ετών, η μέση ΑΠ ήταν 127/76 mmHg στην ομάδα εντατικής θεραπείας και 136/79 mmHg στην ομάδα της τυπικής θεραπείας. Η επίπτωση ενός συνδυασμένου τελικού σημείου που περιελάμβανε εγκεφαλικό επεισόδιο, οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια και καρδιαγγειακό θάνατο ήταν σημαντικά χαμηλότερη στην εντατική από ό, τι στην τυπική θεραπεία (3,5% έναντι 4,6%; P = 0,007). η θνησιμότητα ήταν παρόμοια και στις δύο ομάδες. Η υπόταση ήταν ελαφρώς συχνότερη στην ομάδα εντατικής θεραπείας (3,4% έναντι 2,6%, P = 0,03).

Το μήνυμα αυτής της μελέτης είναι παρόμοιο με αυτό της SPRINT:

Σε μεσήλικες και μεγαλύτερους ενήλικες (τουλάχιστον μέχρι την ηλικία των 80 ετών), τα οφέλη της αντιυπερτασικής θεραπείας με στόχο συστολικής αρτηριακής πίεσης προς το επίπεδο 120 mmHg υπερτερούν των κινδύνων.

Είναι ενδιαφέρον ότι το μεγαλύτερο μέρος του οφέλους αποδόθηκε στη μείωση των εγκεφαλικών επεισοδίων και του οξέος στεφανιαίου συνδρόμου σε αυτή τη δοκιμή,  ενώ στο SPRINT σε μειώσεις της καρδιακής ανεπάρκειας και της καρδιαγγειακής θνησιμότητας. Οι υποκείμενες δημογραφικές και κλινικές διαφορές μεταξύ των δύο πληθυσμών της μελέτης πιθανόν να εξηγούν αυτήν την ασυμφωνία.

Βιβλιογραφία

The SPRINT Research Group. A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control. N Engl J Med 2015; 373:2103-2116.

Zhang W et al. Trial of intensive blood-pressure control in older patients with hypertension. N Engl J Med 2021 Aug 30.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr