Τα περισσότερα άτομα με ιστορικό σοβαρής αλλεργίας μπορούν να εμβολιαστούν με ασφάλεια για τον COVID-19

Τα περισσότερα πολύ αλλεργικά άτομα μπορούν να εμβολιαστούν με ασφάλεια έναντι του COVID-19, σύμφωνα πρόσφατη δημοσίευση.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι το 97,9 % των ασθενών από την ιδιαίτερα αλλεργική ομάδα δεν παρουσίασαν κανένα άμεσο αλλεργικό συμβάν μετά την πρώτη δόση του εμβολίου BNT162b2 (Pfizer–BioNTech). Μόνο το 1,4 και το 0,7 τοις εκατό ανέπτυξαν μικρές αλλεργικές και αναφυλακτικές αντιδράσεις, αντίστοιχα. Τα δεδομένα και το συνοδευτικό σχόλιο δημοσιεύθηκαν στο JAMA Network Open.

Βιβλιογραφία

Shavit R, Maoz-Segal R, Iancovici-Kidon M, et al. Prevalence of Allergic Reactions After Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccination Among Adults With High Allergy Risk. JAMA Netw Open. 2021;4(8):e2122255

Phillips EJ. Allergic Reactions After COVID-19 Vaccination—Putting Risk Into Perspective. JAMA Netw Open. 2021;4(8):e2122326.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr