Εισπνεόμενα κορτικοειδή: είναι αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση του COVID-19;

Σε ηλικιωμένους ασθενείς ή σε ασθενείς με συννοσηρότητες, ενδέχεται να επιταχύνουν την ανάρρωση.

Σε μελέτες παρατήρησης διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς με άσθμα ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) δεν οδηγούνται το ίδιο συχνά σε νοσηλεία για COVD-19 σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. Αυτή η παρατήρηση θέτει το ερώτημα εάν τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή (ICS) μπορούν να μετριάσουν τα συμπτώματα του COVID-19, καθώς πολλοί ασθενείς με άσθμα ή ΧΑΠ χρησιμοποιούν συνήθως ICS.

Σε μια μικρή μελέτη, ασθενείς με ήπιες λοιμώξεις COVID-19 που δεν χρησιμοποιούσαν ICS πριν από την έκθεση στον SARS-CoV-2 είχαν λιγότερες νοσηλείες όταν έλαβαν εισπνεόμενη βουδεσονίδη.

Οι ερευνητές αναφέρουν τώρα αποτελέσματα από μια πολύ μεγαλύτερη, τυχαιοποιημένη, μη ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο παρέμβαση. Αυτή η μελέτη περιελάμβανε 1.856 ηλικιωμένους ασθενείς υψηλού κινδύνου (ηλικίας ≥65 ετών [ή ≥50 με συννοσηρότητες όπως καρκίνο, διαβήτη, καρδιαγγειακή ή πνευμονική νόσο ή παχυσαρκία]) με συμπτωματικό COVID-19 για 14 ημέρες (μέσος όρος 6 ημέρες) που δεν χρειάστηκε νοσηλεία. Οι ασθενείς έλαβαν τη συνήθη περίθαλψη συν βουδεσονίδη (800 μg, εισπνοή δύο φορές την ημέρα για 14 ημέρες) ή τη συνήθη φροντίδα μόνο. Ο διάμεσος χρόνος για την αυτοαναφερόμενη ανάρρωση ήταν 2,9 ημέρες μικρότερος στην ομάδα της βουδεσονίδης, με μια ασήμαντη τάση προς λιγότερες νοσηλείες και θανάτους.

Αυτή η μελέτη περιορίστηκε από την έλλειψη ελέγχου με εικονικό φάρμακο, την κακή παρακολούθηση και την αδυναμία εύρεσης σημαντικής διαφοράς στο σημαντικότερο τελικό σημείο των λιγότερων νοσηλειών και θανάτων. Ωστόσο, υποδηλώνει ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς και εκείνοι με συννοσηρότητες μπορεί να επωφεληθούν από τα ICS εάν έχουν ήπιο COVID-19. Η θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα (χορηγείται εντός 3 έως 7 ημερών από τα συμπτώματα) είναι προτιμότερη, λόγω της αποδεδειγμένης ικανότητάς της να προλαμβάνει νοσηλείες και θνησιμότητα που σχετίζονται με τον COVID-19, αλλά τα ICS είναι μια απλή και φθηνή επιλογή με ελάχιστα εμφανή μειονεκτήματα.

Βιβλιογραφία

Yu L-M et al. Inhaled budesonide for COVID-19 in people at high risk of complications in the community in the UK (PRINCIPLE): A randomised, controlled, open-label, adaptive platform trial. Lancet 2021 Aug 10.

Sanjay Ramakrishnan, et al. Inhaled budesonide in the treatment of early COVID-19 (STOIC): a phase 2, open-label, randomised controlled trial. Lancet Respir Med 2021; 9: 763–72.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr