Μοναχικοί ηλικιωμένοι: επιρρεπείς στη χρήση επικίνδυνων φαρμάκων

Αρκετές κατηγορίες φαρμάκων χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο από μοναχικούς ανθρώπους.

Σύμφωνα με μια έκθεση από τα Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ, η μοναξιά σχετίζεται με υπερβολικό κίνδυνο για δυσμενείς συνέπειες σε ενήλικες, συμπεριλαμβανομένου του πρόωρου θανάτου, της γνωστικής εξασθένησης, της κατάθλιψης και του άγχους.

Για να διαπιστωθεί εάν οι μοναχικοί άνθρωποι είναι επιρρεπείς στη χρήση φαρμάκων υψηλού κινδύνου για σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα, οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια διασταυρούμενη μελέτη σε ένα εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγμα 6.000 ενηλίκων των ΗΠΑ (μέση ηλικία 73 έτη) που συμμετείχαν στο Εθνικό Κοινωνικό Πρόγραμμα ζωής, υγείας και γήρανσης.

Η μοναξιά κατηγοριοποιήθηκε ως καμία, χαμηλή/μέτρια ή υψηλή, σύμφωνα με την Κλίμακα Μοναξιάς του 2004 UCLA 3 στοιχείων. Συνολικά, το 40% των συμμετεχόντων ταξινομήθηκε ως χαμηλά/μέτρια μοναχικός και το 7% ήταν ιδιαίτερα μοναχικός. Μετά από προσαρμογή για πολλαπλές μεταβλητές, η μοναξιά, σε σύγκριση με τη μη μοναξιά, συσχετίστηκε με σημαντικά υψηλότερη χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, βενζοδιαζεπινών, αντικαταθλιπτικών και υπνωτικών φαρμάκων και υψηλότερη πιθανότητα πολυφαρμακίας. Παρατηρήθηκε επίσης μια μη σημαντική τάση για υψηλότερη χρήση οπιοειδών.

Αυτή η μελέτη προσθέτει δεδομένα σε ένα αυξανόμενο σύνολο στοιχείων σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της μοναξιάς. Ωστόσο, η αιτιώδης συσχέτιση δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, δεδομένου του σχεδιασμού της. Επομένως το εάν η αντιμετώπιση της μοναξιάς θα οδηγήσει σε λιγότερη χρήση φαρμάκων υψηλού κινδύνου παραμένει αβέβαιο. Παρόλα αυτά, οι έμπειροι κλινικοί γιατροί γνωρίζουν ότι η αύξηση της κοινωνικότητας σε μοναχικούς ανθρώπους μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στην υγεία.

Βιβλιογραφία

Kotwal AA et al. Use of high-risk medications among lonely older adults: Results from a nationally representative sample. JAMA Intern Med 2021 Jul 26

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr