Διορθωτική κλίμακα ινσουλίνης στο νοσοκομείο: αποτελεσματική παρ’ ότι δεν συνιστάται

Μια αναδρομική μελέτη και μια γνώμη ειδικών υποδηλώνουν ότι πολλοί νοσηλευόμενοι ασθενείς μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με διορθωτική κλίμακα ινσουλίνης.

Οι σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν την διορθωτική κλίμακα ινσουλίνης (SSI) μόνο για τη διαχείριση ασθενών με υπεργλυκαιμία, αλλά αυτές οι συστάσεις βασίστηκαν σε μερικές μόνο τυχαιοποιημένες μελέτες μικρού έως μέτριου μεγέθους.

Τώρα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν αναδρομικό σχεδιασμό κοόρτης για να αξιολογήσουν περίπου 8.000 ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 που νοσηλεύθηκαν στον όροφο και έλαβαν θεραπεία μόνο με διορθωτική κλίμακα ινσουλίνης κατά τις πρώτες 48 ώρες νοσηλείας σε τρία νοσοκομεία της Γεωργίας.

Ο γλυκαιμικός έλεγχος καθ ‘ όλη τη διάρκεια της παραμονής στο νοσοκομείο – ορίζεται ως το μέσο επίπεδο γλυκόζης στο αίμα νοσοκομείου (BG) μεταξύ 70 mg/dL και 180 mg/dL, χωρίς επεισόδια υπογλυκαιμίας (δηλαδή, BG <70 mg/dL), ενώ παρέμεινε σε SSI – ήταν ως ακολούθως:

Ασθενείς με επίπεδα εισαγωγής γλυκόζης αίματος (BG) <140 mg/dL ή μεταξύ 140 mg/dL και 180 mg/dL πέτυχαν έλεγχο ≈85% του χρόνου.

Ασθενείς με BG εισαγωγής μεταξύ 180 mg/dL και 250 mg/dL ή ≥250 mg/dL πέτυχαν έλεγχο 53% και 18% του χρόνου, αντίστοιχα.

Μια διεθνής ομάδα ειδικών δημοσίευσε επίσης οδηγίες για τη διαχείριση ασθενών εκτός ΜΕΘ με διαβήτη τύπου 2. Συνιστούν μόνο SSI (ή SSI συν από του στόματος αντιδιαβητικά φάρμακα) για τις ακόλουθες υποομάδες ασθενών: ασθενείς με νεοδιαγνωσθέντα διαβήτη, ασθενείς με διαπιστωμένο σακχαρώδη διαβήτη που ρυθμίζονταν εξωνοσοκομειακά με αντιδιαβητικά σχήματα χαμηλής πολυπλοκότητας από του στόματος (<3 χάπια ) και οι νοσηλευόμενοι των οποίων η BG είναι <200mg/dL, των οποίων το επίπεδο γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης είναι <7,5%, που είναι ν΄΄ηστεις ή με περιορισμένη σίτιση ή που διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο για υπογλυκαιμία (δηλ. νεφρική δυσλειτουργία, αδυναμία ή προχωρημένη ηλικία).

Αν και το δόγμα κατά την τελευταία δεκαετία ήταν ότι το SSI είναι ακατάλληλο για ασθενείς με διαβήτη, η τρέχουσα μελέτη και η καθοδήγηση της ομα΄δας ειδικών υποδεικνύουν ότι πολλοί ασθενείς με διαβήτη μπορούν να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα μόνο με SSI, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων ασθενών με BG εισαγωγής  <180 mg/ dL και περίπου των μισών νοσηλευομένων με BG εισαγωγής μεταξύ 180 mg/dL και 250 mg/dL.

Βιβλιογραφία

Migdal AL et al. Inpatient glycemic control with sliding scale insulin in noncritical patients with type 2 diabetes: Who can slide? J Hosp Med 2021 Aug; 16:462.

Pasquel FJ and Umpierrez GE. Annals for hospitalists inpatient notes: How we treat hyperglycemia in the hospital. Ann Intern Med 2021 Aug; 174:HO2.

Guillermo E. Umpierrez, et al. Management of Hyperglycemia in Hospitalized Patients in Non-Critical Care Setting: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 97, Issue 1, 1 January 2012, Pages 16–38.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr