Το πολυχάπι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων σε άτομα υψηλού κινδύνου

Σε μια μετανάλυση, τα χάπια συνδυασμού φαρμάκων που περιελάμβαναν ασπιρίνη ήταν πιο αποτελεσματικά από αυτά που περιείχαν μόνο αντιυπερτασικά και στατίνες.

Τα «Πολυχάπια» – χάπια σταθερής δόσης που περιέχουν δύο ή περισσότερα φάρμακα για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης συν μια στατίνη, με ή χωρίς ασπιρίνη – έχουν βελτιώσει τη συνεργασιμότητα των ασθενών και έχουν μειώσει τα σύνθετα καρδιαγγειακά επεισόδια (CV) σε αρκετές μελέτες πρωτογενούς πρόληψης.

Για να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι επιδράσεις των πολυχαπιών, οι ερευνητές συνδύασαν μεμονωμένα δεδομένα ασθενών από τρεις μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες πρωτογενούς πρόληψης (> 18.000 συμμετέχοντες, οι περισσότεροι με ενδιάμεσο κίνδυνο CV) στις οποίες τα πολυχάπια συγκρίθηκαν με το εικονικό φάρμακο ή τη συνήθη αντιμετώπιση.

Μετά από διάμεση παρακολούθηση 5 ετών, το κύριο αποτέλεσμα (δηλαδή θάνατος που σχετίζεται με CV, έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο ή αγγειοπλαστική) εμφανίστηκε σημαντικά λιγότερο συχνά στην ομάδα των πολυχαπιών απ’ ό, τι στην ομάδα ελέγχου (λόγος κινδύνου 0,62). Ο αριθμός ατόμων που χρειάστηκε να πάρει θεραπεία για την πρόληψη 1 καρδιαγγειακού συμβάντος (Number Needed to Treat) κατά τη διάρκεια των 5 ετών ήταν 52. Και τα τέσσερα συστατικά του σύνθετου αποτελέσματος εμφανίστηκαν σημαντικά λιγότερο συχνά στην ομάδα των πολυχαπιών. Η σχετική μείωση του κύριου καταληκτικού σημείου ήταν μεγαλύτερη στους ασθενείς των οποίων τα πολυχάπια περιελάμβαναν ασπιρίνη από ό, τι σε εκείνους των οποίων τα πολυχάπια δεν περιείχαν ασπιρίνη (HRs 0,53 και 0,68, αντίστοιχα). Στις περισσότερες συγκρίσεις, οι σχετικές μειώσεις κινδύνου αυξήθηκαν με μεγαλύτερο χρόνο θεραπείας και ήταν παρόμοιες στις περισσότερες υποομάδες ασθενών. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν παρόμοιες και στις δύο ομάδες.

Οι πρόσφατες οδηγίες για την αντιμετώπιση της υπέρτασης και της υπερλιπιδαιμίας έχουν δώσει έμφαση στη θεραπεία ασθενών με υψηλό συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο παρά στην επίτευξη του στόχου στην αρτηριακή πίεση και στα λιπίδια. Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την τάση, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης ενισχύουν το επιχείρημα ότι το πολυχάπι είναι ένα απλό και αποτελεσματικό μέσο για τη μείωση πολλαπλών παραγόντων κινδύνου. Οι λόγοι για το όφελος της ασπιρίνης ως συστατικό του πολυχαπιού είναι άγνωστοι, δεδομένης της έλλειψης οφέλους όταν λαμβάνεται μόνη της σε πρόσφατες μελέτες πρωτογενούς πρόληψης.

Βιβλιογραφία

Joseph P et al. Fixed-dose combination therapies with and without aspirin for primary prevention of cardiovascular disease: An individual participant data meta-analysis. Lancet 2021 Aug 27; S0140-6736(21)01827-4

Roshandel G et al. Effectiveness of polypill for primary and secondary prevention of cardiovascular diseases (PolyIran): A pragmatic, cluster-randomised trial. Lancet 2019 Aug 24; 394:672.

Zheng SL, Roddick AJ. Association of Aspirin Use for Primary Prevention With Cardiovascular Events and Bleeding Events: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2019;321(3):277–287.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr