7000 βήματα ημερησίως μειώνουν σημαντικά τη θνησιμότητα

Για τα άτομα μέσης ηλικίας, το περπάτημα τουλάχιστον 7.000 βημάτων την ημέρα μπορεί να μειώσει τη θνησιμότητα έως και 70%, βάσει ερευνητικών δεδομένων από περισσότερα από 2.000 άτομα.

Τα ευρήματα ήταν συνεπή ανεξάρτητα από τη φυλή ή το φύλο και η ένταση του βήματος δεν είχε καμία επίδραση στη θνησιμότητα.

Πραγματοποιήθηκε μια προοπτική μελέτη σε μεσήλικες και παρακολουθήθηκε η θνησιμότητα για περίπου 11 χρόνια. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο JAMA Network Open. Οι στόχοι της μελέτης  ήταν να εξετασθούν οισυσχετίσεις του όγκου και της έντασης των βημάτων με τη θνησιμότητα συνολικά αλλά και ανά φυλή και φύλο.

Τα βήματα ανά ημέρα είναι μια πολύ ελκυστική μέτρηση για την ποσοτικοποίηση της δραστηριότητας, τόσο για τους ερευνητές όσο και για τον γενικό πληθυσμό. Επιπλέον, η δραματική αύξηση των φορητών συσκευών μέτρησης των βημάτων το καθιστά ελκυστικό και διευρύνει το εύρος της προώθησης της σωματικής δραστηριότητας σε πολλά άτομα. Το περπάτημα είναι μια δραστηριότητα που μπορεί να ακολουθήσει ο περισσότερος γενικός πληθυσμός. Μπορεί επίσης να συσσωρευτεί καθ’ όλη τη διάρκεια της καθημερινής ζωής και μπορεί να φαίνεται πιο εφικτό να από πολυάσχολα άτομα σε σύγκριση με μια συγκεκριμένη συνεδρία άσκησης.

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο της μελέτης ανάπτυξης κινδύνου στεφανιαίας αρτηρίας σε νέους ενήλικες (CARDIA). Το σύνολο των δεδομένων περιελάμβανε 2.110 συμμετέχοντες ηλικίας 38-50 ετών, με μέσο όρο ηλικίας τα 45,2 έτη. Ένα ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό των ατόμων ήταν γυναίκες (57,1%) καιλευκοί (57,9%).

Όλοι οι συμμετέχοντες φορούσαν επιταχυνσιόμετρο ActiGraph 7164 για 1 εβδομάδα και στη συνέχεια παρακολουθήθηκαν για θάνατο από οποιαδήποτε αιτία, με μέση παρακολούθηση 10,8 χρόνια. Τα αναλογικά μοντέλα επικινδυνότητας Cox πολλαπλών μεταβλητών περιλάμβαναν μια σειρά από μεταβλητές, όπως ιστορικό καπνίσματος, σωματικό βάρος, πρόσληψη αλκοόλ, αρτηριακή πίεση, ολική χοληστερόλη και άλλα. Οι μετρήσεις βημάτων ομαδοποιήθηκαν σε χαμηλές (λιγότερο από 7.000 βήματα την ημέρα), μέτριες (7.000-9.999) και υψηλές (τουλάχιστον 10.000 βήματα την ημέρα).

Σε σύγκριση με άτομα που έκαναν λιγότερα από 7.000 βήματα την ημέρα, εκείνα που έκαναν 7.000-9.000 βήματα την ημέρα είχαν 72% μειωμένη θνησιμότητα (λόγος κινδύνου 0,28, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 0,15-0,54). Η υπέρβαση των 10.000 βημάτων φάνηκε να μην προσφέρει κανένα όφελος, βάσει 55% χαμηλότερης θνησιμότητας από όλες τις αιτίες στην ιδιαίτερα δραστήρια ομάδα, σε σύγκριση με εκείνους που έκαναν λιγότερα από 7.000 βήματα την ημέρα (HR 0.45, 95% CI 0.25-0.81 ).

Το πιο γρήγορο περπάτημα δεν φάνηκε να βοηθά, καθώς η ένταση του βήματος δεν σχετίζεται με τη θνησιμότητα. Ωστόσο, καλό θα είναι να γίνει μια προσεκτική ερμηνεία αυτού του ευρήματος, διότι ήταν “μη καταληκτικό” και επομένως απαιτείται περισσότερη έρευνα.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η μελέτη εξέτασε μόνο την πρόωρη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες, και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα μπορεί να είναι διαφορετικά για άλλα αποτελέσματα στην υγεία, όπως ο κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου, ή ο διαβήτης, ο καρκίνος ή οι διαταραχές  ψυχικής υγείας.

Βιβλιογραφία

Paluch AE, Gabriel KP, Fulton JE, et al. Steps per Day and All-Cause Mortality in Middle-aged Adults in the Coronary Artery Risk Development in Young Adults Study. JAMA Netw Open. 2021;4(9):e2124516.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1381 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr