Το όφελος από τα αντιυπερτασικά φάρμακα ανάλογα την ηλικία και το επίπεδο της αρτηριακής πίεσης

Σε μια μαζική μετανάλυση δεδομένων, η προστασία από σημαντικά καρδιαγγειακά επεισόδια εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα αρτηριακής πίεσης και αφορά και τις μεγαλύτερες ηλικίες.

Η υπέρταση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική απειλή για την καρδιαγγειακή και την εγκεφαλική υγεία. Πόσο αποτελεσματικά είναι τα υπάρχοντα αντιυπερτασικά φάρμακα στη μείωση του κινδύνου; Σε ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα συγκέντρωσης δεδομένων, οι ερευνητές συγκέντρωσαν μεμονωμένα δεδομένα για σχεδόν 360.000 συμμετέχοντες από 51 μεγάλες, τυχαιοποιημένες θεραπευτικές μελέτες μείωσης της αρτηριακής πίεσης για να εκτιμήσουν τις επιδράσεις στα καρδιαγγειακά επεισόδια συνολικά και στις ηλικιακά στρωματοποιημένες ομάδες αλλά και στα διάφορα επίπεδα αρτηριακής πίεσης.

Οι νεότεροι είχαν μεγαλύτερη σχετική μείωση του κινδύνου για σημαντικά καρδιαγγειακά επεισόδια από τους μεγαλύτερους, αλλά τα οφέλη καλύπτουν όλες τις ηλικίες, εκτός από εκείνες των 85 ετών και άνω (αν και τα δεδομένα ήταν πιο περιορισμένα για αυτήν την ομάδα).

Μια μείωση κατά 5 mm Hg στη συστολική αρτηριακή πίεση συσχετίστηκε με μείωση του κινδύνου κατά 18% σε άτομα ηλικίας κάτω των 55 ετών και μείωση κατά 9% σε άτομα ηλικίας 75-84 ετών.

Ωστόσο, επειδή τα γεγονότα ήταν πολύ περισσότερα στους συμμετέχοντες μεγαλύτερης ηλικίας, τα απόλυτα οφέλη ήταν μεγαλύτερα στις μεγαλύτερες ομάδες.

Τα αποτελέσματα ήταν σταθερά σε όλες τις κατηγορίες αρτηριακής πίεσης.

Αυτή η μελέτη αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη και την πιο ολοκληρωμένη συλλογή δεδομένων από μελέτες αρτηριακής πίεσης και δείχνει τη σημαντική επίδραση ακόμη και μιας μέτριας μείωσης των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης. Είναι σημαντικό ότι τα οφέλη παρουσιάζονταν από τα αρχικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και επεκτείνονταν και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Η έλλειψη αποτελέσματος σε άτομα ηλικίας 85 ετών και άνω θα πρέπει να ερμηνευτεί περισσότερο ως αβεβαιότητα λόγω ελλειπών δεδομένων και όχι ως απόδειξη της απουσίας οφέλους. Η μελέτη δεν περιελάμβανε την εντυπωσιακή μελέτη STEP, η οποία πρόσθεσε περαιτέρω δεδομένα υποστηρικτικά της θεραπείας σεάτομα ηλικίας 60-80 ετών.

Βιβλιογραφία

Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration. Age-stratified and blood-pressure-stratified effects of blood-pressure-lowering pharmacotherapy for the prevention of cardiovascular disease and death: An individual participant-level data meta-analysis. Lancet 2021 Aug 26.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1381 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr