Μιδοδρίνη: ένα αποτελεσματικό φάρμακο για την πρόληψη των βαγοτονικών συγκοπτικών επεισοδίων

Μια τυχαιοποιημένη μελέτη δείχνει αποτελεσματικότητα σε νέους, υγιείς ασθενείς με συχνά επεισόδια.

Οι ασθενείς με συχνά επεισόδια βαγοτονικής συγκοπής έχουν λίγες αποδεδειγμένες θεραπευτικές επιλογές για την πρόληψη της υποτροπής. Οι ερευνητές τυχαιοποίησαν 133 ασθενείς (διάμεση ηλικία 32 έτη, 73% γυναίκες) με υποτροπιάζοντα βαγοτονικά συγκοπτικά επεισόδια  και χωρίς υπέρταση ή σοβαρές συνυπάρχουσες καταστάσεις για να λάβουν θεραπεία 1 έτους με εικονικό φάρμσκο είτε με τον α-1 αγωνιστή μιδοδρίνη (midodrine 2,5 mg δύο φορές ημερησίως, τιτλοποιούμενη κατά τη διάρκεια 2 εβδομάδων έως και 10 mg τρεις φορές ημερησίως, εάν είναι ανεκτό). Ο διάμεσος αριθμός συγκοπτικών επεισοδίων κατά τη διάρκεια του έτους πριν από την τυχαιοποίηση ήταν 6.

Σε ανάλυση πρόθεσης για θεραπεία στους 12 μήνες, πολύ λιγότεροι ασθενείς που έλαβαν μιδοδρίνη είχαν τουλάχιστον ένα συγκοπτικό επεισόδιο (42% έναντι 61%, αριθμός που απαιτείται για θεραπεία περίπου 5), και ο χρόνος για την πρώτη συγκοπή ήταν σημαντικά μεγαλύτερος με τη μιδοδρίνη. Παρόλο που οι ασθενείς με υπέρταση (αρτηριακή πίεση άνω του 140/90 mmHg) αποκλείστηκαν από τη μελέτη, η ανάλυση υποομάδας έδειξε ότι οι ασθενείς με συστολική ΑΠ> 120 mmHg πριν από την τυχαιοποίηση φαίνεται να έχουν όφελος από τη μιδοδρίνη, ενώ οι ασθενείς με συστολική ΑΠ ≤120 mm Hg δεν έχουν. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν παρόμοιες και στις δύο ομάδες.

Οι νέοι, υγιείς ασθενείς με συχνά βαγοτονικά συγκοπτικά επεισόδια έχουν τώρα μια αποδεδειγμένη παρέμβαση για τη μείωση των υποτροπών. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν συμβουλές σχετικά με συντηρητικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των ελιγμών αντιπίεσης και της αυξημένης πρόσληψης υγρών και νατρίου.

Επειδή μια προηγούμενη τυχαιοποιημένη μελέτη πρότεινε ότι ορισμένοι ασθενείς με επαναλαμβανόμενα βαγοτονικά συγκοπτικά επεισόδια ενδέχεται να επωφεληθούν από τη θεραπεία με φθοριοκορτιζόνη, ιδίως όταν η συστολική ΑΠ είναι ≤120 mm Hg, θα μπορούσε να προταθεί:

  • να χορηγείται μιδοδρίνη όταν η συστολική ΑΠ είναι> 120 mm Hg (χωρίς υπέρταση) και
  • να χορηγείται φθοριοκορτιζόνη όταν η συστολική ΑΠ είναι ≤120 mm Hg.

Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της χρόνιας χρήσης αυτών των φαρμάκων είναι άγνωστες.

Βιβλιογραφία

Sheldon R et al. Midodrine for the prevention of vasovagal syncope: A randomized clinical trial. Ann Intern Med 2021 Aug 3.

Brignole M. Establishing the efficacy of midodrine to prevent vasovagal syncope. Ann Intern Med 2021 Aug 3.

Sheldon R et al. Fludrocortisone for the prevention of vasovagal syncope: A randomized, placebo-controlled trial. J Am Coll Cardiol 2016 Jul 5; 68:1.

Brignole M. Finally, a drug proves to be effective against vasovagal syncope! But not in all patients. J Am Coll Cardiol 2016 Jul 5; 68:10.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1381 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr