Οι ανεπιθύμητες δράσεις των στατινών είναι ίδιες με του εικονικού φαρμάκου (placebo)

Οι παρενέργειες φαίνεται να σχετίζονται περισσότερο με το ότι κάποιος παίρνει ένα χάπι παρά με το περιεχόμενο του χαπιού.

Πολλοί άνθρωποι διακόπτουν τη θεραπεία με στατίνες λόγω των ανησυχιών για παρενέργειες. Οι ερευνητές σχεδίασαν τη διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη SAMSON (Μέθοδος αυτοαξιολόγησης για παρενέργειες στατίνης ή Nocebo) για να διερευνήσουν εάν τα συμπτώματα που εμφανίστηκαν κατά τη λήψη στατινών οφείλονται σε στατίνες ή σε άλλες αιτίες. Συμμετείχαν 60 άτομα που διέκοψαν τις στατίνες και τους πρόσφεραν συμμετοχή σε 12 περιόδους θεραπείας τυχαίας διάρκειας 1 μήνα: 4 περιόδους η καθεμία χωρίς φάρμακο, εικονικό φάρμακο και στατίνη.

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα που οδήγησαν σε διακοπή ήταν μυϊκός πόνος (60%), κόπωση (15%) και κράμπες (10%). Η μέση βαθμολογία των συμπτωμάτων (σε κλίμακα 100) ήταν 8 κατά τους μήνες χωρίς δισκία, 15 κατά τους μήνες του εικονικού φαρμάκου και 16 κατά τους μήνες στατίνης. Τριάντα ένας συμμετέχοντες σταμάτησαν τη φαρμακευτική αγωγή νωρίς τουλάχιστον σε ένα μήνα θεραπείας (23 σταμάτησαν το εικονικό φάρμακο και 26 τις στατίνες, με αλληλοεπικάλυψη). Οι συμμετέχοντες σταμάτησαν το φάρμακο νωρίς σε 38 από 221 μήνες εικονικού φαρμάκου και 46 από 213 μήνες στατίνης (P = 0,17). Η ένταση των συμπτωμάτων επίσης δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των μηνών του εικονικού φαρμάκου και των στατινών.

Μερικοί ασθενείς είχαν λιγότερα συμπτώματα στις στατίνες από το εικονικό φάρμακο.

Αυτή η δημιουργική μελέτη προτείνει ότι τα περισσότερα από τα συμπτώματα που οδηγούν τους ανθρώπους να διακόψουν τις στατίνες προκύπτουν από τη λήψη ενός δισκίου και όχι της στατίνης. Ακόμη και η αναπαραγώγιμη επαγωγή συμπτωμάτων από μια στατίνη δεν σημαίνει ότι η στατίνη προκαλεί συμπτώματα. Ομοίως, η ταχεία επίλυση των συμπτωμάτων μετά τη διακοπή της στατίνης δεν αποδεικνύει ότι οι στατίνες είναι η αιτία. Δεδομένου ότι οι ασθενείς αισθάνονται πραγματικά αυτά τα συμπτώματα, η πρόκληση είναι να αναπτυχθούν προσεγγίσεις που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τα συμπτώματά τους και να κατανοήσουν τις αιτίες τους. Επιπλέον, πρέπει να δοκιμάσουμε στρατηγικές για να μετριάσουμε τα συμπτώματα που σχετίζονται απλά με τη λήψη δισκίων.

Βιβλιογραφία

Howard JP et al. Side effect patterns in a crossover trial of statin, placebo, and no treatment. J Am Coll Cardiol 2021 Sep 21; 78:1210.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr