Η αντλία ινσουλίνης μειώνει τον κίνδυνο αμφιβληστροειδοπάθειας στο διαβήτη τύπου 1

Μια νέα μελέτη υποδεικνύει ότι η χρήση αντλιών ινσουλίνης από παιδιά και εφήβους με διαβήτη τύπου 1 (T1D) μπορεί να σχετίζεται με χαμηλότερη πιθανότητα ανάπτυξης διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας (DR), πιθανότατα ως αποτέλεσμα της μείωσης της γλυκαιμικής μεταβλητότητας και της αύξησης του χρόνου ρύθμισης με αυτές τις συσκευές.

Στην κλινική πράξη, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους νέους ασθενείς με T1D να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες διαβήτη, όπως οι αντλίες ινσουλίνης, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου και τώρα να μειώσουν τον κίνδυνο αμφιβληστροειδοπάθειας.

Σε μια μελέτη που χρησιμοποίησε συγκεντρωτικά δεδομένα από δύο ακαδημαϊκά παιδιατρικά κέντρα των ΗΠΑ, έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν οι παράγοντες που σχετίζονται με τη DR σε 1.640 παιδιά, εφήβους και νέους ενήλικες με T1D (μέση ηλικία, 15,7 έτη).

Οι ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη είχαν λάβει προληπτικό έλεγχο μεταξύ 2016 και 2019. Περίπου το 74,1% των ασθενών είχαν T1D. Το 25,4% είχε διαβήτη τύπου 2. Για το 0,5% των ασθενών, η κατάσταση του διαβήτη ήταν άγνωστη. Σχεδόν οι μισοί (45,9%) των 1.216 ασθενών με T1D χρησιμοποίησαν αντλία ινσουλίνης.

Συνολικά, το 3,5% (n = 57) των ασθενών είχαν DR. Η μέση διάρκεια του διαβήτη ήταν σημαντικά μεγαλύτερη σε εκείνους με αμφιβληστροειδοπάθεια σε σύγκριση με τους 1.583 ασθενείς χωρίς DR (6,6 έναντι 9,4 ετών; P <.001) και το μέσο επίπεδο A1c ήταν υψηλότερο (9,2% έναντι 10,3%; P <.001).

Στην ομάδα T1D, η χρήση αντλιών ινσουλίνης συσχετίστηκε με χαμηλότερη πιθανότητα DR σε μια ανάλυση που προσαρμόστηκε για τη φυλή και την εθνικότητα, το ασφαλιστικό καθεστώς, τη διάρκεια του διαβήτη και την A1c (λόγος πιθανότητας [OR], 0,43, 95% CI, 0,20 – 0,93 · Ρ = 0,03).

Ένας πιθανός λόγος για τον οποίο οι αντλίες ινσουλίνης μειώνουν την πιθανότητα DR είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία των αντλιών. Είχαμε μια μεγάλη έκρηξη πιο αυτοματοποιημένης χορήγησης ινσουλίνης τα τελευταία δύο χρόνια, οπότε αναμένεται ότι θα δούμε ακόμη περισσότερες βελτιώσεις με την πάροδο του χρόνου στην DR, επειδή όχι μόνο η A1C είναι λίγο καλύτερη, αλλά η γλυκαιμική μεταβλητότητα και οι ακραίες διακυμάνσεις γλυκόζης είναι λιγότερες.

Βιβλιογραφία

Ferm ML, DeSalvo DJ, Prichett LM, Sickler JK, Wolf RM, Channa R. Clinical and Demographic Factors Associated With Diabetic Retinopathy Among Young Patients With Diabetes. JAMA Netw Open. 2021;4(9):e2126126.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr