Ρυθμός σπειραματικής διήθησης (GFR): καλύτερα να προσαρμόζεται προς την ηλικία για να αποφεύγεται η υπερδιάγνωση της νεφρικής νόσου

Ένας εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης (eGFR) <60 ml/λεπτό/1,73 m2 είναι ευρέως αποδεκτό ότι αποτελεί ένδειξη σημαντικής (δηλαδή σταδίου 3) χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ). Ωστόσο, αυτό το σταθερό όριο μπορεί να ευθύνεται για την υπερδιάγνωση της ΧΝΝ σε ηλικιωμένους λόγω της φυσιολογικής απώλειας GFR που παρατηρείται με την ηλικία.

Σε μια πληθυσμιακή μελέτη από την Αλμπέρτα, οι ερευνητές συνέκριναν την έκβαση των ενηλίκων με ΧΝΝ χρησιμοποιώντας δύο ορισμούς:

  1. ένα σταθερό όριο eGFR <60 mL/min/1,73 m2 και
  2. όρια eGFR προσαρμοσμένα στην ηλικία των 75, 60 και 45 mL/λεπτό /1,73 m2 για ηλικίες <40, 40 έως 64, και ≥65 ετών, αντίστοιχα.

Τα κυριότερα ευρήματα ήταν:

Συνολικά, το ποσοστό επίπτωσης της ΧΝΝ ήταν πολύ υψηλότερο με το σταθερό όριο παρά με τα όρια προσαρμοσμένα στην ηλικία. Η διαφορά ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή στους ηλικιωμένους (δηλαδή 2.356 έναντι 714 νέων περιπτώσεων ΧΝΝ ανά 100.000 άτομα-έτη σε άτομα 65 ετών και άνω). Ωστόσο, σε άτομα κάτω των 40 ετών, το ποσοστό επίπτωσης ήταν πολύ χαμηλότερο με το σταθερό όριο από ό, τι με το όριο προσαρμοσμένο στην ηλικία (δηλαδή, 14 έναντι 91 νέων περιπτώσεων ανά 100.000 άτομα-έτη).

Οι κίνδυνοι για νεφρική ανεπάρκεια και θάνατο στα 5 έτη ήταν μικρότεροι με τον ορισμό του σταθερού ορίου (2% και 22%) σε σχέση με τον ορισμό προσαρμοσμένο προς την ηλικία (3% και 25%).

Περίπου το 75% των ατόμων με ΧΝΝ που ορίστηκε από το σταθερό όριο ήταν 65 ετών και άνω, είχαν eGFR μεταξύ 45 και 59 ml/λεπτό/1,73 m2 και δεν είχαν καθόλου ή ήπια πρωτεϊνουρία. Οι απόλυτοι κίνδυνοι για νεφρική ανεπάρκεια και θάνατο για αυτούς τους ανθρώπους ήταν παρόμοιοι με αυτούς σε αυτούς χωρίς ΧΝΝ.

Σε σύγκριση με τα προσαρμοσμένα προς την ηλικία όρια του eGFR, ένα σταθερό όριο eGFR <60 ml/λεπτό/1,73 m2 οδηγεί σε υπερδιάγνωση της ΧΝΝ σε ηλικιωμένους και υποδιάγνωση σε νεότερους. Αντίστοιχα, η υιοθέτηση ορίων προσαρμοσμένων στην ηλικία για τη διάγνωση της ΧΝΝ μπορεί να αποτρέψει την υπερθεραπεία στους ηλικιωμένους (π.χ. περιττούς ελέγχους και παραπομπές σε νεφρολόγους) και την υποθεραπεία σε νεότερα άτομα με ΧΝΝ (π.χ. απώλειες ευκαιριών για την πρόληψη της εξέλιξης της ΧΝΝ).

Βιβλιογραφία

Liu P et al. Accounting for age in the definition of chronic kidney disease. JAMA Intern Med 2021 Aug 30

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr