Αντικαταθλιπτική θεραπεία: πρέπει να διακόπτεται μετά από καιρό ή όχι;

Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη, βασισμένη στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, οι ασθενείς που διέκοψαν τη φαρμακευτική αγωγή ήταν πιο πιθανό να υποτροπιάσουν.

Οι ασθενείς που πηγαίνουν αρκετά καλά με τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα συχνά ρωτούν εάν πρέπει να διακόψουν τη φαρμακευτική αγωγή. Αν και οι κλινικές μελέτες έχουν δείξει υψηλότερο ποσοστό υποτροπής μεταξύ των ασθενών που σταματούν τα αντικαταθλιπτικά τους σε σύγκριση με εκείνους που τα συνεχίζουν, οι περισσότεροι συμμετέχοντες σε αυτές τις δοκιμές έκαναν θεραπεία συντήρησης για σχετικά σύντομα χρονικά διαστήματα.

Για τη νέα αυτή μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ερευνητές περιέλαβαν 478 ασθενείς (μέσης ηλικίας 54 ετών) που ελάμβαναν θεραπεία για κατάθλιψη με σερτραλίνη, φλουοξετίνη, σιταλοπράμη ή μιρταζαπίνη σε πρακτικές πρωτοβάθμιας περίθαλψης και οι οποίοι αισθάνθηκαν αρκετά καλά για να σκεφτούν να σταματήσουν το φάρμακό τους. Οι περισσότεροι ασθενείς είχαν μακροχρόνια κατάθλιψη (μέση ηλικία κατά την έναρξη 33 έτη) με πολλαπλές υποτροπές και οι περισσότεροι έκαναν συνεχή φαρμακευτική θεραπεία για περισσότερο από 3 χρόνια. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν για να συνεχίσουν τη φαρμακευτική θεραπεία ή να μειώσουν και να σταματήσουν. Έγινε σύγκριση με εικονικά φάρμακα.

Σε 1 έτος, το ποσοστό υποτροπής ήταν σημαντικά υψηλότερο στην ομάδα διακοπής από ό, τι στην ομάδα διατήρησης της θεραπείας (56% έναντι 39%). Αξιοσημείωτο ήταν ότι, οι ασθενείς με διακοπή ήταν πιο πιθανό από τους ασθενείς διατήρησης να σταματήσουν το φάρμακο της μελέτης (ή το εικονικό φάρμακο) κατά τη διάρκεια της μελέτης και να επανεκκινήσουν αντικαταθλιπτικά ανοιχτής ετικέτας.

Για ασθενείς παρόμοιους με αυτούς που συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη, τα ευρήματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διακοπή της αντικαταθλιπτικής θεραπείας. Οι ασθενείς που επιλέγουν να σταματήσουν θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά για σημάδια υποτροπής.

Δύο επισημάνσεις σχετικά με αυτήν τη μελέτη αξίζει να αναφερθούν. Πρώτον, μόνο ένα μικρό μέρος των ασθενών που ενημερώθηκαν σχετικά με αυτήν τη μελέτη εξέφρασαν ενδιαφέρον και στη συνέχεια εγγράφηκαν. Και δεύτερον, η ψυχοθεραπεία, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των υποτροπών σε ασθενείς που διακόπτουν τη φαρμακευτική θεραπεία δεν προσφέρθηκε σε αυτή τη μελέτη.

Βιβλιογραφία

Lewis G et al. Maintenance or discontinuation of antidepressants in primary care. N Engl J Med 2021 Sep 30; 385:1257.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr