Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης σε ύπτια και όχι σε καθιστή θέση για τη διάγνωση της ορθοστατικής υπότασης

Μια νέα μελέτη έδειξε ότι η ύπτια ορθοστατική υπόταση (OΥ) είναι πιο συχνή και προβλέπει καλύτερα τις πτώσεις και τα ορθοστατικά συμπτώματα παρά η καθιστή ΟΥ, υποστηρίζοντας έτσι ένα πρωτόκολλο ύπτιας OΥ στην κλινική πράξη.

Οι ηλικιωμένοι που κινδυνεύουν από πτώσεις και υποβάλλονται σε αξιολόγηση για ΟΥ πρέπει να είναι ξαπλωμένοι και όχι να κάθονται πριν σηκωθούν για να λάβουν την πιο ορθή αξιολόγηση ΟΥ. Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι είναι αναγκαία μια αλλαγή στην τρέχουσα πρακτική.

Η  μελέτη παρουσιάστηκε στις 29 Σεπτεμβρίου στα Scientific Sessions του American Heart Association (AHA) 2021.

Συνήθως, για την ανίχνευση της ΟΥ, χρησιμοποιείται η καθιστή θέση για ευκολία. Δεδομένου ότι στα περισσότερα ιατρεία πραγματοποιείται ήδη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στην καθιστή θέση, αυτό εξοικονομεί χρόνο ώστε λίγο αργότερα η πίεση να μετρηθει και στην όρθια θέση. Έχει επίσης θεωρηθεί ότι οι δυο τρόποι μέτρησης μπορούν να εναλλάσσονται (δηλαδή η σύγκριση της αρτηριακής πίεσης από καθιστή σε όρθια και από ύπτια σε όρθια). Ωστόσο, στη μελέτη φάνηκε ότι η φυσιολογία ήταν κατά μέσο όρο αρκετά διαφορετική, αμφισβητώντας το κατά πόσο μπορούν να εναλλάσσονται τα δυο πρωτόκολλα.

Οι ερευνητές μελέτησαν 522 ενήλικες (μέση ηλικία 76 έτη, 42% γυναίκες) με υψηλό κίνδυνο πτώσης και με επίπεδα βιταμίνης D στο ανεπαρκές/ελλειμματικό εύρος που συμμετείχαν στη μελέτη Study to Understand Fall Reduction and Vitamin D  (STURDY).

Η μελέτη έδειξε ότι η χορήγηση βιταμίνης D δεν συσχετίστηκε με OΥ ή με πτώσεις.

Η μελέτη χρησιμοποίησε δύο διαφορετικά πρωτόκολλα αξιολόγησης OΥ:

  1. καθιστή-όρθια
  2. ξαπλωμένη-όρθια

Τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για να μετρηθεί ο αντίκτυπος της ύπτιας και της καθιστής θέσης στον επιπολασμό της ΟΥ και τη σχέση της με τον κίνδυνο πτώσης και τα ορθοστατικά συμπτώματα.

Η ΟΥ ορίστηκε ως πτώση της συστολικής ΑΠ τουλάχιστον 20 mmHg ή της διαστολικής ΑΠ τουλάχιστον κατά 10 mmHg.

Στην αρχή, η μέση ΑΠ ήταν 129/68 mm Hg. Η μέση ΑΠ αυξήθηκε κατά 3,4/2,6 mm Hg στην καθιστή θέση, αλλά μειώθηκε κατά 3,7/0,7 mm Hg στην ύπτια.

Από τις 953 αξιολογήσεις ΟΥ (ύπτιο και καθιστή), η ΟΥ ανιχνεύθηκε στο 14,8% των μετρήσεων σε ύπτια θέση, αλλά μόνο στο 2,2% των μετρήσεων σε καθιστή.

Η ΟΥ στην ύπτια θέση προβλέπει καλύτερα τις πτώσεις (λόγος κινδύνου [HR], 1.60; 95% CI, 0.98 – 2.61; P = .06) από την καθιστή OΥ (HR, 0.70; 95% CI, 0.30 – 1.60; P = .39).

Η συσχέτιση με τις πτώσεις ήταν ισχυρότερη για την OH στην ύπτια μέτρηση παρά για την OΥ στην καθιστή.

Επιπρόσθετα, η καθιστή ΟΥ δεν συσχετίστηκε με ορθοστατικά συμπτώματα, ενώ η ύπτια ΟΥ συσχετίστηκε σημαντικά με μεγαλύτερο κίνδυνο λιποθυμίας, εμφάνισης κηλίδων, αισθήματος περιστροφής και πονοκεφάλου τον προηγούμενο μήνα (P = .048 έως, 002).

Βιβλιογραφία

Study to Understand Fall Reduction and Vitamin D (STURDY). Hypertension Scientific Sessions 2021: Oral abstract 49. Presented September 29, 2021.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr