Η επιλοίμωξη με μικρόβια παρουσιάζεται μόνο σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών με COVID-19 που εισάγονται λόγω αναπνευστικής ανεπάρκειας

Η συχνότερη χρήση διαγνωστικά της βρογχοκυψελιδικής έκπλυσης μπορεί να μειώσει στο ελάχιστο την εμπειρική κάλυψη με αντιβιτοικά ευρέος φάσματος σε ασθενείς με COVID-19.

Όταν ασθενείς με COVID-19 εισάγονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, οι κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν εμπειρική κάλυψη για βακτηριακή επιλοίμωξη με παθογόνα της κοινότητας. Αντιβιοτικά ευρέως φάσματος χορηγούνται επίσης συχνά όταν εγείρεται ανησυχία για πνευμονία του αναπνευστήρα (VAP), συχνά χωρίς δειγματοληψία των κατώτερων αεραγωγών.

Με βάση την τοπική πρακτική, οι ερευνητές σε ένα μόνο νοσοκομείο του Σικάγο πραγματοποίησαν βρογχοκυψελιδική έκπλυση (BAL) και στους 179 ασθενείς που εισήχθησαν με αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω COVID-19 κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 4 μηνών. Τα τρία τέταρτα των ασθενών είχαν αρχική BAL εντός 48 ωρών από την εισαγωγή. Πραγματοποιήθηκε επιπρόσθετη BAL σε ασθενείς με COVID-19 όταν υπήρχε κλινική ανησυχία για VAP. Το υγρό στάλθηκε τόσο για ποσοτική καλλιέργεια όσο και για PCR.

Μετά την αρχική BAL, ανιχνεύθηκαν βακτήρια στο 21% των ασθενών. Μόνο τρεις ασθενείς είχαν ανθεκτικούς μικροοργανισμούς (δηλαδή, Staphylococcus aureus ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη ή Stenotrophomonas maltophilia). Και οι τρεις ασθενείς είχαν λάβει αντιβιοτικά στο παρελθόν. Άλλα κλινικά κριτήρια δεν προέβλεψαν αξιόπιστα τη βακτηριακή λοίμωξη. Η θνησιμότητα δεν ήταν στατιστικά διαφορετική μεταξύ των ασθενών με πρώιμη βακτηριακή επιλοίμωξη και των άλλων ασθενών. Σχεδόν όλοι οι ασθενείς είχαν BAL για αξιολόγηση VAP σε κάποιο σημείο. Οι μισές απ’ αυτές  ήταν αρνητικές. Μόνο επτά VAPs διαγνώστηκαν μόνο με PCR (δηλαδή, αρνητική καλλιέργεια) και λιγότερο από το ένα τρίτο προκλήθηκαν από ανθεκτικούς μικροοργανισμούς.

Οι περισσότεροι ασθενείς που εισάγονται με αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω COVID-19 δεν χρειάζονται εμπειρική κάλυψη με αντιβιοτικά. Ωστόσο, είναι δύσκολο να καθοριστεί ποιοι ασθενείς χρειάζονται τέτοια κάλυψη. Αν και η BAL ρουτίνας για όλους τους εισαχθέντες ασθενείς με COVID-19 δεν είναι τυπική πρακτική (και δεν νομίζω ότι πρέπει), αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η πιο επιθετική δειγματοληψία από τους κατώτερους αεραγωγούς μπορεί να αποβεί ωφέλιμη, ιδιαίτερα για την αποφυγή της περιττής χρήσης αντιβιοτικών.

Βιβλιογραφία

Pickens CO et al. Bacterial superinfection pneumonia in patients mechanically ventilated for COVID-19 pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 2021 Oct 15; 204:921.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1381 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr