Η μέτρηση του D-Dimer βοηθάει σε νοσηλευόμενους με COVID-19 στους οποίους υπάρχει υποψία πνευμονικής εμβολής;

Ένα φυσιολογικό επίπεδο D-Dimer αποκλείει τη διάγνωση της πνευμονικής εμβολής, αλλά στους περισσότερους νοσηλευόμενους με COVID-19 το D-Dimer είναι αυξημένο.

Οι κλινικοί γιατροί βασίζονται εδώ και πολύ καιρό σε ένα φυσιολογικό επίπεδο D-Dimer σε συνδυασμό με χαμηλές έως μέτριες προγνωστικές βαθμολογίες (π.χ. Wells, Γενεύης) για να αποκλείσουν τη διάγνωση της πνευμονικής εμβολής (PE). Οι ασθενείς με COVID-19 διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο θρομβώσεων. Είναι ασαφές αν η μέτρηση του D-dimer είναι χρήσιμη σε αυτόν τον πληθυσμό .

Ερευνητές στη Φλόριντα εξέτασαν αναδρομικά δεδομένα για 1.500 διαδοχικούς ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με COVID-19 από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2021. Συνολικά 287 ασθενείς υποβλήθηκαν σε εξέταση D-Dimer και αξονική πνευμονική αγγειογραφία (CTPA) για την αξιολόγηση ύπαρξης PE. Οι 37 (13%) ασθενείς είχαν PE. Όλοι οι ασθενείς με θετική  CTPA είχαν αυξημένα επίπεδα D-Dimer (>500 ng/mL). Ωστόσο, οι περισσότεροι ασθενείς (91%) χωρίς PE στην αξονική αγγειογεαφία είχαν επίσης αυξημένα επίπεδα D-Dimer, αν και τα επίπεδα σε αυτήν την ομάδα δεν ήταν τόσο υψηλά όσο στην ομάδα με εικόνα PE στην αγγειογραφία.

Παρόλο που οι ερευνητές δεν ανέφεραν τις προγνωστικές βαθμολογίες, με μια επίπτωση PE 13% σε αυτόν τον πληθυσμό, μπορούμε εύλογα να υποθέσουμε ότι αυτή η ομάδα θα έπεφτε στην παραδοσιακή κατηγορία κινδύνου PE χαμηλού έως ενδιάμεσου (πριν ληφθεί υπόψη η ύπαρξη COVID-19 ως προδιαθέτυσα σε θρομβώσεις). Ακόμη και με δεδομένους τους περιορισμούς αυτής της μελέτης ενός κέντρου, είναι καθησυχαστικό ότι κανένας ασθενής COVID-19 με φυσιολογικά επίπεδα D-dimer δεν είχε PE — δηλαδή 100% αρνητική προγνωστική αξία.

Οι κλινικοί γιατροί μπορούν να αισθάνονται σίγουροι ότι, σε νοσηλευόμενους ασθενείς με χαμηλό έως ενδιάμεσο κίνδυνο, τα φυσιολογικά επίπεδα D-dimer μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον αποκλεισμό της PE τόσο σε ασθενείς με COVID-19 όσο και σε ασθενείς χωρίς COVID-19. Ωστόσο, μόνο ένα μικρό ποσοστό ασθενών με COVID-19 θα έχουν φυσιολογικά επίπεδα D-dimer.

Βιβλιογραφία

Logothetis CN et al. D-dimer testing for the exclusion of pulmonary embolism among hospitalized patients with COVID-19. JAMA Netw Open 2021 Oct 8; 4:e2128802.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr