Ποιο είναι το καλύτερο αναλγητικό για την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος;

Καμία από τις θεραπείες δεν είναι ιδανική, όμως φαίνεται ότι η δικλοφενάκη τοπικά είναι μια λογική πρώτη επιλογή για την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος (αλλά όχι του ισχίου).

Οι ανταποκρίσεις των ασθενών στις φαρμακευτικές θεραπείες για την επώδυνη οστεοαρθρίτιδα γόνατος και ισχίου (ΟΑ) είναι απρόβλεπτες και συχνά απογοητευτικές. Σε αυτή τη μετα-ανάλυση δικτύου σχεδόν 200 τυχαιοποιημένων μελετών (η καθεμία από τις οποίες περιελάμβανε τουλάχιστον 100 συμμετέχοντες), οι ερευνητές εξέτασαν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ), των οπιοειδών και της ακεταμινοφαίνης σε ασθενείς με ΟΑ στο γόνατο και στο ισχίο. Η διάρκεια των περισσότερων μελετών ήταν 6 μήνες ή μικρότερη. Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:

Τρία ΜΣΑΦ (δικλοφενάκη Voltaren 150 mg ημερησίως, ροφεκοξίμπη Vioxx και ετορικοξίμπη Arcoxia) ήταν πολύ πιθανό να μειώσουν τον πόνο περισσότερο από την ελάχιστη κλινικά σημαντική διαφορά που δηλώθηκε από τους συγγραφείς (≈10 mm σε κλίμακα 100 mm). Ωστόσο, στις ΗΠΑ, η ροφεκοξίμπη αποσύρθηκε από την αγορά το 2004 και η ετορικοξίμπη δεν εγκρίθηκε ποτέ από τον FDA, λόγω ανησυχιών για την καρδιαγγειακή ασφάλεια. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν η δικλοφενάκη και η ετορικοξίμπη.

Η τοπική δικλοφενάκη είχε υψηλή πιθανότητα κλινικά σημαντικής μείωσης του πόνου στην ΟΑ του γόνατος. Δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα για την ΟΑ του ισχίου.

Τα οπιοειδή και η ακεταμινοφαίνη είχαν χαμηλές πιθανότητες (͏λιγότερο από 50%) να επιτύχουν κλινικά σημαντική μείωση του πόνου.

Οι κίνδυνοι για ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν υψηλοί με τα οπιοειδή και τα από του στόματος ΜΣΑΦ. Δεν σημειώθηκαν σημαντικές ανησυχίες για την ασφάλεια στα τοπικά ΜΣΑΦ.

Πολλά από αυτά τα ευρήματα είναι πιθανό να συνάδουν με την εμπειρία του μέσου κλινικού γιατρού. Η τοπική δικλοφενάκη φαίνεται να προσφέρει την καλύτερη ισορροπία μεταξύ οφέλους και βλάβης για την ΟΑ του γόνατος.

Βιβλιογραφία

da Costa BR et al. Effectiveness and safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs and opioid treatment for knee and hip osteoarthritis: Network meta-analysis. BMJ 2021 Oct 12; 375:n2321.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1381 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr