Συνδυασμός SGLT2 αναστολέως και GLP1 αναλόγου για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου στο διαβήτη τύπου 2

Διαπιστώθηκαν ανεξάρτητες επιδράσεις κάθε μιας από τις 2 αυτές  κατηγορίες φαρμάκων και κανένα πρόβλημα ασφάλειας.

Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός σχετικά με τα νεότερα στοιχεία σχετικά με τους αναστολείς συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης-2 (SGLT-2) και τους αγωνιστές του γλυκαγονόμορφου πεπτιδίου-1 (GLP-1). Κάθε μια απ’ αυτές τις κατηγορίες αντιδιαβητικών φαρμάκων μπορεί να μειώσει τον καρδιαγγειακό (CV) κίνδυνο. Ωστόσο, είναι ανοιχτό το ερώτημα εάν ο συνδυασμός τους θα επιφέρει ακόμη μεγαλύτερο όφελος.

Στη μελέτη AMPLITUDE-O (NCT03496298), η εφπεγλενατίδη, ένα GLP-1 ανάλογο, που δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τον FDA, μείωσε τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά και νεφρικά αποτελέσματα σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 και είτε καρδιαγγειακή είτε νεφρική νόσο. . Στρωματοποίησαν την τυχαιοποίηση με βάση την έναρξη ή την αναμενόμενη χρήση των αναστολέων SGLT-2.

Μεταξύ των 4.076 συμμετεχόντων στη μελέτη, το 33% ήταν γυναίκες και η μέση ηλικία ήταν τα 65 έτη. Με διάμεση παρακολούθηση 1,8 ετών, η εφπεγλενατίδη μείωσε τον κίνδυνο για μείζονα καρδιαγγειακά συμβάματα κατά 27%. Σε μια διερευνητική ανάλυση, το αποτέλεσμα ήταν ανεξάρτητο από τη χρήση αναστολέων SGLT-2. Η εξ αρχής χρήση των αναστολέων SGLT-2 επίσης δεν τροποποίησε τον κίνδυνο για ανεπιθύμητες ενέργειες.

Αυτή η μελέτη υποδηλώνει ότι οι αναστολείς SGLT-2 και οι αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1 έχουν ανεξάρτητες επιδράσεις στα οφέλη και τους κινδύνους και είναι καλά ανεκτά σε συνδυασμό. Το συμπέρασμα είναι ότι αυτά τα φάρμακα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μαζί για να μειωθεί ο κίνδυνος για επιπλοκές του διαβήτη.

Βιβλιογραφία

Lam CSP et al. Efpeglenatide and clinical outcomes with and without concomitant sodium-glucose co-transporter-2 inhibition use in type 2 diabetes: Exploratory analysis of the AMPLITUDE-O trial. Circulation 2021 Nov 14.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr