Λιγότερο νάτριο και περισσότερο κάλιο στη διατροφή για καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία

Αυτό το διατροφικό πρότυπο συσχετίστηκε με λιγότερα καρδιαγγειακά συμβάντα κατά τη διάρκεια παρακολούθησης 9 ετών.

Μελέτες με διάφορους περιορισμούς γενικά έχουν δείξει ότι η υψηλή πρόσληψη νατρίου και η χαμηλή πρόσληψη καλίου σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο για υπέρταση και δυσμενή καρδιαγγειακά (CV) συμβάντα. Για να παρέχουν πιο ισχυρά στοιχεία, οι ερευνητές συνδύασαν δεδομένα από 6 προοπτικές μελέτες στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν πολλαπλές συλλογές ούρων 24ώρου για νάτριο και κάλιο (μέσος όρος 3-4 συλλογές ανά συμμετέχοντα) για την εκτίμηση της πρόσληψης. Σχεδόν 11.000 ενήλικες (μέση ηλικία 52 έτη) χωρίς ενδείξεις CV ή νεφρικής νόσου παρακολουθήθηκαν για ένα διάμεσο όρο 9 ετών.

Το πρωταρχικό αποτέλεσμα CV (δηλαδή έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο ή στεφανιαία επαναγγείωση) εμφανίστηκε σε περίπου 6% των συμμετεχόντων. Σε αναλύσεις προσαρμοσμένες για δυνητικά συγχυτικές μεταβλητές, αυτό το αποτέλεσμα συσχετίστηκε – σε σημαντικές σχέσεις δόσης-απόκρισης – με υψηλότερη απέκκριση νατρίου, χαμηλότερη απέκκριση καλίου και υψηλότερη αναλογία νατρίου προς κάλιο. Για παράδειγμα:

Οι συμμετέχοντες στο υψηλότερο τεταρτημόριο απέκκρισης νατρίου (διάμεσος 4,7 g/24 ώρες) είχαν αναλογία κινδύνου 1,60 για κάποιο καρδιαγγειακό συμβάν σε σύγκριση με εκείνους στο χαμηλότερο τεταρτημόριο (διάμεσος 2,2 g/24 ώρες). Αυτό αντιπροσώπευε περίπου 2 έως 3 περισσότερα καρδιαγγειακά επεισόδια ανά 100 άτομα.

Οι συμμετέχοντες στο υψηλότερο τεταρτημόριο απέκκρισης καλίου (μέσος όρος 3,5 g/24 ώρες) είχαν αναλογία κινδύνου 0,69 για ένα CV συμβάν  σε σύγκριση με εκείνους στο χαμηλότερο τεταρτημόριο (διάμεσος 1,8 g/24 ώρες). Αυτό αντιπροσώπευε περίπου 1 λιγότερο καρδιαγγειακό επεισόδιο ανά 100 άτομα.

Οι αναλογίες κινδύνου ήταν παρόμοιες σε μεγαλύτερες (ηλικία ≥65 έτη) και νεότερες (ηλικία <65 έτη) υποομάδες και σε άτομα με ή χωρίς υπέρταση κατά την έναρξη.

Σε μια άλλη πρόσφατη τυχαιοποιημένη μελέτη, η χρήση ενός υποκατάστατου άλατος που περιέχει κάλιο συσχετίστηκε με χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων. Αυτά τα ευρήματα, σε συνδυασμό με αυτά τα νέα αποτελέσματα, δίνουν έμφαση στον περιορισμό της λήψης νατρίου και στην αύξηση πρόσληψης καλίου για την πρωτογενή πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων σε μεσήλικες και ηλικιωμένους ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Προσοχή σε άτομα με διαταραγμένη νεφρική λειτουργία στα οποία η αυξημένη πρόσληψη καλίου μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη υπερκαλιαιμία.

Βιβλιογραφία

Ma Y et al. 24-hour urinary sodium and potassium excretion and cardiovascular risk. N Engl J Med 2021 Nov 13.

Neal B et al. Effect of salt substitution on cardiovascular events and death. N Engl J Med 2021 Aug 29.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1374 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr