Οι νοσηλείες για επείγουσα υπέρταση αυξηθηκαν σημαντικά μεταξύ 1999 και 2019

Οι νοσηλείες για επείγοντα περιστατικά υπέρτασης υπερδιπλασιάστηκαν από το 1999 έως το 2019, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στις επιστημονικές συνεδρίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (American Heart Association Scientific Sessions).

Παρά το γεγονός ότι η υπέρταση είναι μια θεραπεύσιμη κατάσταση, φαίνεται ότι χάνουμε έδαφος στην αντιμετώπισή της. Τα ποσοστά ρύθμισης της υπέρτασης μειώνονται. Οι θάνατοι που σχετίζονται με την υπέρταση αυξάνονται. Και τώρα διαπιστώνουμε ότι οι νοσηλείες που σχετίζονται με την υπέρταση αυξάνονται. Είναι μια μεγάλη απογοήτευση και πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αποφύγουν τις βλάβες που μπορούν να προληφθούν με τη σωστή ρυθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Σε αυτή την ανάλυση συμπεριλήφθηκαν 397.238 άτομα δικαιούχους του Medicare. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν ταυτόχρονα στο Circulation.

Τα ετήσια ποσοστά νοσηλείας για υπερτασικά επείγοντα περιστατικά αυξήθηκαν από 51,5 ανά 100.000 δικαιούχους-έτη το 1999 σε 125,9 ανά 100.000 δικαιούχους-έτη το 2019.

Η απόλυτη αύξηση ήταν μεγαλύτερη σε:

  • Ενήλικες ηλικίας 85 ετών και άνω (1999, 66,8 ανά 100.000 έτη δικαιούχων· 2019, 274,1 ανά 100.000 έτη δικαιούχου)
  • Γυναίκες (1999, 64,9 ανά 100.000 έτη δικαιούχων· 2019, 160,1 ανά 100.000 έτη δικαιούχων)
  • Μαύρους ασθενείς (1999, 144,4 ανά 100.000 έτη δικαιούχων· 2019, 369,5 ανά 100.000 έτη δικαιούχων) και
  • Ασθενείς που ασφαλίζονται τόσο από το Medicare όσο και από το Medicaid (1999, 93,1 ανά 100.000 έτη δικαιούχων· 2019, 270 ανά 100.000 έτη δικαιούχων).

Οι μαύροι ενήλικες είχαν τα υψηλότερα ποσοστά νοσηλειών για υπερτασικά επείγοντα περιστατικά. Τα ποσοστά ήταν υψηλότερα στο Νότο σε σύγκριση με άλλες περιοχές των ΗΠΑ.

Η διαφορά μεταξύ των μαύρων και λευκών δικαιούχων για νοσηλεία για υπερτασικά επείγοντα περιστατικά αυξήθηκε επίσης από το 1999 στο 2019, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Η έλλειψη προόδου στη μείωση των φυλετικών ανισοτήτων στα νοσοκομεία για οξεία υπέρταση υπογραμμίζει την ανάγκη για νέες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση τόσο ιατρικών όσο και μη ιατρικών παραγόντων που συμβάλλουν σε τέτοιες ανισότητες, έγραψαν οι ερευνητές στο Circulation.

Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύτηκαν για οξεία υπέρταση, τα ποσοστά θνησιμότητας 30 ημερών μειώθηκαν από 2,6% το 1999 σε 1,7% το 2019, ενώ τα ποσοστά θνησιμότητας 90 ημερών μειώθηκαν από 5,6% το 1999 σε 3,7% το 2019.

Τα ποσοστά επανειαγωγής 30 ημερών για ασθενείς που νοσηλεύτηκαν για οξεία υπέρταση μειώθηκαν από 15,7% το 1999 σε 11,8% το 2019, ενώ τα ποσοστά επανεισδοχής 90 ημερών μειώθηκαν από 29,4% το 1999 σε 24% το 2019.

Φαίνεται πιθανό ότι βελτιώνουμε τη φροντίδα για αυτούς τους ασθενείς που νοσηλεύονται. Η μείωση της θνησιμότητας είναι παράλληλη με την εμπειρία σε πολλές άλλες συνθήκες. Μπορεί αυτό να οφείλεται στο ότι τα κριτήρια εισαγωγής είναι πιο ελαστικά, επομένως νοσηλεύονται πιο υγιείς άνθρωποι; Αμφιβάλλω για αυτήν την εξήγηση γιατί η τάση προ 20ετίας ήταν να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι ως εξωτερικοί ασθενείς, ει δυνατόν – και γενικά, πρέπει να διατρέχεις υψηλότερο κίνδυνο για να εισαχθείς τώρα σε σύγκριση με πριν από 20 χρόνια.

Σίγουρα πάντως οι νοσηλείες για οξεία υπέρταση μπορούν να προληφθούν.

Πρέπει να εντοπίσουμε όσους πάσχουν από υπέρταση και να βεβαιωθούμε ότι έχουν κάθε ευκαιρία να υιοθετήσουν συμπεριφορές και να παίρνουν φάρμακα που μπορούν να τους κρατήσουν ασφαλείς. Με τους νέους ορισμούς της αρτηριακής πίεσης, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αποτρέψουμε την πλειονότητα αυτών των ανθρώπων από μια επικίνδυνη αύξηση της αρτηριακής πίεσης.

Βιβλιογραφία

Lu Y, et αϊ. Κυκλοφορία. 2021;doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.121.057056.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr