Η ενδοφλέβια ρεμδεσιβίρη στο σπίτι μειώνει κατά πολύ τις νοσηλείες για COVID-19

Μια 3ήμερη ενδοφλέβια θεραπεία μείωσε τις νοσηλείες κατά 87%.

Η Remdesivir είναι εγκεκριμένη από τον FDA για τη θεραπεία ασθενών που νοσηλεύονται με πνευμονία COVID-19. Τώρα, στη μελέτη PINETREE, διερευνήθηκε εάν η ρεμδεσιβίρη βελτιώνει τα αποτελέσματα σε μη νοσηλευόμενους ασθενείς υψηλού κινδύνου με ήπια έως μέτρια COVID-19.

Η μελέτη αφορούσε 562 μη εμβολιασμένους ασθενείς με πάνω από 1 παράγοντα κινδύνου για σοβαρή COVID-19 και λιγότερες από 7 ημέρες συμπτωμάτων (μέση διάρκεια 5 ημέρες). Οι συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν ενδοφλέβια ρεμδεσιβίρη (200 mg την ημέρα 1, 100 mg την 2η και 3η ημέρα) ή εικονικό φάρμακο.

Η συχνότητα νοσηλείας λόγω COVID-19 ήταν 87% χαμηλότερη μεταξύ εκείνων που έλαβαν ρεμδεσιβίρη (2 από 279 [0,7%] έναντι 15 από 283 [5,3%). Κανένας ασθενής δεν πέθανε σε καμία από τις δύο ομάδες. Οι αλλαγές στα επίπεδα του ρινοφαρυγγικού RNA του SARS-CoV-2 ήταν παρόμοιες και στις δύο ομάδες.

Η Remdesivir αναμένεται να είναι δραστική έναντι της παραλλαγής Omicron, όπως τα από του στόματος αντιιικά molnupiravir και nirmatrelvir ενισχυμένη με ritonavir και το μονοκλωνικό αντίσωμα sotrovimab (χορηγείται ως εφάπαξ ενδοφλέβια έγχυση). Ωστόσο, έως ότου έχουμε επαρκείς προμήθειες από αυτές τις πιο εφικτές επιλογές για παράδοση, η χρήση της ρεμδεσιβίρης μπορεί να έχει ρόλο στη θεραπεία ορισμένων από τους μη νοσηλευόμενους ασθενείς μας που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο. Ωστόσο, η αναγκαιότητα χορήγησης ρεμδεσιβίρης ενδοφλεβίως σε 3 συνεχόμενες ημέρες θέτει μεγάλα υλικοτεχνικά εμπόδια για ένα ήδη πιεσμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Οι εναλλακτικές στρατηγικές ανάπτυξης περιλαμβάνουν υπηρεσίες έγχυσης στο σπίτι και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις νοσηλείας.

Βιβλιογραφία

Gottlieb RL et al. Early remdesivir to prevent progression to severe Covid-19 in outpatients. N Engl J Med 2021 Dec 22

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr