Υπέρταση στις εγκύους: η λαβηταλόλη φαίνεται ότι είναι η καλύτερη επιλογή

Μεταξύ των αντιυπερτασικών φαρμάκων που συνήθως συνταγογραφούνται σε έγκυες γυναίκες, όλα μείωσαν τον κίνδυνο για σοβαρή υπέρταση, αλλά η λαβηταλόλη μείωσε επίσης τις πιθανότητες για άλλα δυσμενή αποτελέσματα σε πρόσφατη ανασκόπηση.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε μια συστηματική ανασκόπηση και μετανάλυση 61 μελετών που κάλυπταν 6.923 εγκύους για να καθορίσουν ποια αντιυπερτασικά φάρμακα ήταν τα καλύτερα για τη ρύθμιση της μη σοβαρής υπέρτασης.

Τα αποτελέσματα ενδιαφέροντος περιελάμβαναν σοβαρή υπέρταση, πρωτεϊνουρία/προεκλαμψία, θάνατο εμβρύου/νεογέννητου, μικρά βρέφη για την ηλικία κύησης και εισαγωγή σε νεογνική φροντίδα.

Τα συνήθως συνταγογραφούμενα αντιυπερτασικά φάρμακα που αναλύθηκαν ήταν η λαβηταλόλη, άλλοι β-αναστολείς, η μεθυλντόπα, οι ανταγωνιστές ασβεστίου και η μικτή/πολυφαρμακευτική θεραπεία. Όλα μείωσαν τον κίνδυνο σοβαρής υπέρτασης κατά 30% έως 70% σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο ή καμία θεραπεία.

Σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο ή καθόλου θεραπεία, η λαβηταλόλη συσχετίστηκε με μειωμένες πιθανότητες πρωτεϊνουρίας/προεκλαμψίας (OR = 0,73, 95% αξιόπιστο διάστημα [CrI], 0,54-0,99) και θανάτου εμβρύου/νεογέννητου (OR = 0,54, 95% CrI, 0,3- 0,98).

Σε σύγκριση με τη μεθυλντόπα (OR = 0,66; 95% CrI, 0,44-0,99) και τους ανταγωνιστές ασβεστίου (OR = 0,63; 95% CrI, 0,41-0,96), η λαβηταλόλη συσχετίστηκε με μειωμένες πιθανότητες πρωτεϊνουρίας/προεκλαμψίας.

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η αντιυπερτασική θεραπεία υπερτερεί, κατά μεγάλο βαθμό, του εικονικού φαρμάκου/καμία θεραπεία στη μείωση της ΑΠ. Πολλές εθνικές και διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν τώρα οι θεράποντες ιατροί να χορηγούν αντιυπερτασική θεραπεία σε γυναίκες για την ρύθμιση της ΑΠ στην εγκυμοσύνη. Παρά τις ανησυχίες για τα νεογνά, μπορεί να είναι λογικό να προτείνουμε θεραπεία πρώτης γραμμής με λαβηταλόλη, δεδομένων των πρόσθετων πιθανών πλεονεκτημάτων της μειωμένης πρωτεϊνουρίας/προεκλαμψίας και του περιγεννητικού θανάτου.

Βιβλιογραφία

Bone JN, et al. Hypertension. 2022;doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.18415.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr