Τιρζεπατίδη (Mounjaro): το αντιδιαβητικό φάρμακο που οδηγεί σε σοβαρό αδυνάτισμα

Οι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι ενήλικες, που έπαιρναν μια φορά την εβδομάδα τον αγωνιστή των υποδοχέων GIP/GLP-1 τιρζεπατίδη, πέτυχαν μέση απώλεια βάρους κατά τουλάχιστον 16% στις 72 εβδομάδες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρώτης γραμμής από την κλινική μελέτη SURMOUNT-1.

Σε μια μελέτη φάσης 3 με 2.539 συμμετέχοντες, η τιρζεπατίδη (Eli Lilly) πληρούσε και τα δύο κύρια καταληκτικά σημεία για τη μέση ποσοστιαία μεταβολή στο σωματικό βάρος από την αρχική τιμή και το ποσοστό των συμμετεχόντων με 5% μείωση στο σωματικό βάρος σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Οι ενήλικες που τυχαία έλαβαν τιρζεπατίδη είχαν μέση απώλεια βάρους 16% με 5 mg, 21,4% με 10 mg και 22,5% με 15 mg σε σύγκριση με μέση απώλεια βάρους 2,4% για όσους έλαβαν το εικονικό φάρμακο. Από αυτούς που έλαβαν τιρζεπατίδη, το 89% πέτυχε απώλεια βάρους τουλάχιστον 5% σε σύγκριση με 28% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Αυτή η μελέτη δείχνει ότι η εξαιρετικά σημαντική απώλεια βάρους, παρόμοια με ό,τι επιτυγχάνεται με τις χειρουργικές επεμβάσεις, μπορεί να επιτευχθεί με την τιρζεπατίδη. Ο μέσος Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) ήταν περίπου 38 kg/m2 στην έναρξη και μειώθηκε σε περίπου 30 kg/m2 με πολλά άτομα να μπαίνουν στο φυσιολογικό εύρος.

Η τριζεπατίδη πληρούσε όλα τα βασικά δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία, με το 55% όσων έλαβαν 10 mg και το 63% αυτών που έλαβαν 15 mg να επιτυγχάνουν μείωση του σωματικού βάρους τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με 1,3% της ομάδας εικονικού φαρμάκου. Σε μια πρόσθετη δευτερεύουσα ανάλυση τελικού σημείου, το 32% όσων έλαβαν 5 mg τιρζεπατίδης έχασαν τουλάχιστον το 20% του σωματικού βάρους.

Επιπρόσθετα, μια απώλεια βάρους 5% μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη κατά 50%, και μια απώλεια βάρους 10% τον μειώνει κατά 80%. Ο γαστρικός δακτύλιος προκαλεί περίπου 17% απώλεια βάρους και η επιμήκης γαστρεκτομή (μανίκι) 25% μέση απώλεια βάρους. Το κενό μεταξύ δίαιτας και βαριατρικής χειρουργικής μπορεί να καλυφθεί πλέον από την φαρμακευτική θεραπεία.

Το προφίλ ασφάλειας και ανεκτικότητας για την τιρζεπατίδη ήταν παρόμοιο με εκείνο άλλων θεραπειών με βάση την ινκρετίνη που εγκρίθηκαν για τη θεραπεία της παχυσαρκίας. Οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ήπιες έως μέτριες. οι πιο συχνές ήταν ναυτία, διάρροια, δυσκοιλιότητα και έμετος.

Οι συμμετέχοντες με προδιαβήτη στην αρχή της μελέτης θα παραμείνουν εγγεγραμμένοι για επιπλέον 104 εβδομάδες πέραν της αρχικής δοκιμαστικής περιόδου των 72 εβδομάδων για την αξιολόγηση της επίδρασης του σωματικού βάρους και των πιθανών διαφορών στην εξέλιξη του διαβήτη τύπου 2 με τιρζεπατίδη σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο.

Τα αποτελέσματα του SURMOUNT-1 θα παρουσιαστούν σε μια επερχόμενη ιατρική συνάντηση και θα υποβληθούν σε περιοδικό με κριτές, σύμφωνα με την έκδοση. Οι πρόσθετες μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή

Lilly’s tirzepatide delivered up to 22.5% weight loss in adults with obesity or overweight in SURMOUNT-1

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr