Νέες οδηγίες για την οστεοπόρωση από το American College of Physicians

The American College of Physicians' new logo and tagline mark the start of a campaign to strengthen and reinvigorate ACP's identity among current and prospective members that will carry over into the organization's centennial celebration in 2015. Individual product logos also will be updated to reflect the new branding approach, unifying design elements across ACP's family of products. ACP's multifaceted initiative will include videos, social media outreach, profiles of members highlighting their accomplishments, and a redesigned website. (PRNewsFoto/American College of Physicians)

Οι νέες κλινικές οδηγίες από το ACP ενημερώνουν τις προηγούμενες συστάσεις του 2017 σχετικά με τη φαρμακευτική θεραπεία της πρωτοπαθούς οστεοπόρωσης ή της χαμηλής οστικής μάζας για την πρόληψη καταγμάτων σε ενήλικες.

Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες του ACP δημοσιεύθηκαν στις 3 Ιανουαρίου στο Annals of Internal Medicine. Οι οδηγίες βασίστηκαν σε συστηματική ανασκόπηση και μετανάλυση δικτύου.

Τα κύρια σημεία

  • Οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα διφωσφονικά ως αρχική φαρμακευτική θεραπεία για να μειώσουν τον κίνδυνο των καταγμάτων σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με πρωτοπαθή οστεοπόρωση, ανέφερε η ACP σε μια ισχυρή σύσταση που βασίζεται σε στοιχεία υψηλής βεβαιότητας.
  • Τα διφωσφονικά θα πρέπει να είναι η αρχική φαρμακευτική θεραπεία για να μειώσουν τον κίνδυνο καταγμάτων σε άνδρες που έχουν διαγνωστεί με πρωτοπαθή οστεοπόρωση (σύσταση υπό όρους, στοιχεία χαμηλής βεβαιότητας).
  • Ο αναστολέας RANK δενοσουμάμπη θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως δεύτερης γραμμής φαρμακευτική θεραπεία για τη μείωση του κινδύνου καταγμάτων σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με πρωτοπαθή οστεοπόρωση που έχουν αντενδείξεις ή παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση των διφωσφονικών (σύσταση υπό όρους, μέτρια αποδεικτικά στοιχεία ).
  • Ο αναστολέας RANK δενοσουμάμπη να χρησιμοποιείται ως δεύτερης γραμμής φαρμακευτική θεραπεία για τη μείωση του κινδύνου καταγμάτων σε άνδρες που έχουν διαγνωστεί με πρωτοπαθή οστεοπόρωση που έχουν αντενδείξεις ή παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες των διφωσφονικών (σύσταση υπό όρους, στοιχεία χαμηλής βεβαιότητας) .
  • Το ACP προτείνει οι κλινικοί γιατροί να χρησιμοποιούν τον αναστολέα σκληροστίνης (romosozumab, στοιχεία μέτριας βεβαιότητας) ή την ανασυνδυασμένη PTH (τεριπαρατίδη, στοιχεία χαμηλής βεβαιότητας), ακολουθούμενη από ένα διφωσφονικό, για τη μείωση του κινδύνου καταγμάτων μόνο σε γυναίκες με πρωτοπαθή οστεοπόρωση με πολύ υψηλό κίνδυνο εμφάνισης κάταγμα (σύσταση υπό όρους).
  • Η ACP προτείνει στους κλινικούς γιατρούς να ακολουθήσουν μια εξατομικευμένη προσέγγιση σχετικά με το εάν θα ξεκινήσουν φαρμακευτική θεραπεία με διφωσφονικά σε γυναίκες ηλικίας άνω των 65 ετών με χαμηλή οστική μάζα (οστεοπενία) για να μειώσουν τον κίνδυνο κατάγματος (σύσταση υπό όρους, στοιχεία χαμηλής βεβαιότητας).

Η κατευθυντήρια γραμμή, η οποία αναπτύχθηκε από την Επιτροπή Κλινικών Κατευθυντήριων Γραμμών της ACP, περιελάμβανε επίσης μια ενότητα σχετικά με τις κλινικές εκτιμήσεις. Μεταξύ άλλων προτάσεων, οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να συνταγογραφούν γενόσημα φάρμακα, εάν είναι δυνατόν, να ενθαρρύνουν τη συμμόρφωση με τις προτεινόμενες θεραπείες και τις τροποποιήσεις του υγιεινού τρόπου ζωής και να κρίνουν τον βασικό κίνδυνο για κάταγμα με βάση την εξατομικευμένη εκτίμηση της οστικής πυκνότητας, το ιστορικό καταγμάτων, την ανταπόκριση σε προηγούμενες θεραπείες για την οστεοπόρωση και τους πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου για κατάγματα. Οι συγγραφείς των κατευθυντήριων γραμμών σημείωσαν ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα σχετικά με τα συγκριτικά οφέλη και τις βλάβες της θεραπείας σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, άνδρες, μεσοφυλικά άτομα, διεμφυλικά άτομα μετά από οποιαδήποτε μεταβατική θεραπεία, κατοίκους εγκαταστάσεων μακροχρόνιας φροντίδας και άτομα με πολλαπλές συννοσηρότητες και πολυφαρμακία.

Βιβλιογραφία

Amir Qaseem, et al. Pharmacologic Treatment of Primary Osteoporosis or Low Bone Mass to Prevent Fractures in Adults: A Living Clinical Guideline From the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2023 Jan 3. doi: 10.7326/M22-1034.

Chelsea Ayers, et al. Effectiveness and Safety of Treatments to Prevent Fractures in People With Low Bone Mass or Primary Osteoporosis : A Living Systematic Review and Network Meta-analysis for the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2023 Jan 3. doi: 10.7326/M22-0684.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr