Ποια είναι η καλύτερη στρατηγική θεραπείας με στατίνες στη στεφανιαία νόσο;

Η θεραπεία στοχεύοντας σε επίπεδα LDL-χοληστερόλης κάτω από 70 mg/dL δεν ήταν κατώτερη από μια στρατηγική υψηλής δόσης στατινών για την πρόληψη μείζονος κλινικού επεισοδίου.

Μια συνιστώμενη προσέγγιση από τις κατευθυντήριες οδηγίες  για την αρχική θεραπεία με στατίνες σε ασθενείς με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο είναι η χρήση στατίνης υψηλής δόσης για τη μείωση της LDL-χοληστερόλης (LDL-c) τουλάχιστον κατά 50%, ενώ μια άλλη συνιστά τη χορήγηση στατίνης με στόχο τη μείωση της LDL κάτω από το επίπεδο των 70 mg/dl.

Η πολυκεντρική, ανοιχτή, τυχαιοποιημένη μελέτη LODESTAR, στην οποία συμμετείχαν ασθενείς με στεφανιαία νόσο (CAD) στη Νότια Κορέα, αξιολόγησε τη μη κατωτερότητα της δεύτερης προσέγγισης: Ξεκινάμε με μια στατίνη χαμηλότερης δόσης και τιτλοποιούμε τη δόση όπως χρειάζεται για να επιτύχουμε τον συγκεκριμένο στόχο στην LDL-c.

Συνολικά, 4.400 ασθενείς (μέση ηλικία 65 έτη, 28% γυναίκες) τυχαιοποιήθηκαν είτε στη στρατηγική υψηλής δόσης με στατίνες (ροσουβαστατίνη 20 mg/ημέρα ή ατορβαστατίνη 40 mg/ημέρα) είτε στη στρατηγική θεραπείας προς στόχο (στόχο LDL ≥50 έως <70 mg/dL). Κατά τη διάρκεια της 3ετούς μελέτης, η μέση LDL-c ήταν 68,4 mg/dL στην ομάδα υψηλής έντασης και 69,1 mg/dL στην ομάδα θεραπείας προς στόχο. Μέσα σε 3 χρόνια, η συχνότητα εμφάνισης του πρωτεύοντος σύνθετου καταληκτικού σημείου (θάνατος, έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο ή στεφανιαία επαναγγείωση) ήταν 8,7% στην ομάδα υψηλής έντασης και 8,1% στην ομάδα θεραπείας προς στόχο (P<0,001 για μη κατωτερότητα, προκαθορισμένη περιθώριο 3,0 ποσοστιαίες μονάδες).

Σε αυτή τη μελέτη, η στρατηγική θεραπείας προς τον στόχο LDL-c δεν ήταν κατώτερη από τη στρατηγική υψηλής δόσης στατινών σε ασθενείς με συεφανιαία νόσο. Οι δύο στρατηγικές πέτυχαν παρόμοια επίπεδα LDL-c και κλινικά αποτελέσματα. Σημειωτέον, μόνο το 60% της ομάδας θεραπείας προς στόχο έφτασε την LDL-c κάτω από 70 mg/dL, επομένως είναι πιθανό ότι η πρόσθετη μείωση της LDL-c θα είχε ενισχύσει το όφελος της στρατηγικής αυτής. Προς το παρόν, τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι είτε μια προσέγγιση θεραπείας προς στόχο είτε μια προσέγγιση στατίνης υψηλής δόσης είναι λογική για ασθενείς με στεφανιαία νόσο.

Βιβλιογραφία

Hong S-J et al. Treat-to-target or high-intensity statin in patients with coronary artery disease: A randomized clinical trial. JAMA 2023 Mar 6

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr