Ποιά εξέταση αίματος μπορεί να προβλέψει τη νόσο Alzheimer;

Ορισμένοι βιοδείκτες του πλάσματος μπορούν να ανιχνεύσουν πρώιμα την υποκείμενη νόσο Alzheimer (AD).

Σε αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν ποιοι βιοδείκτες πλάσματος προέβλεψαν τη γνωστική έκπτωση σε γνωστικά μη εξασθενημένους συμμετέχοντες από δύο διαμήκεις προοπτικές κοόρτες. Οι συμμετέχοντες ήταν θετικοί στο αμυλοειδές του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (CSF) κατά την έναρξη ή στην τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) της ένωσης Β του Pittsburgh (PiB).

Εκτός από τους βιοδείκτες CSF και PiB PET, οι βασικοί βιοδείκτες περιελάμβαναν φωσφορυλιωμένη tau 181 πλάσματος, φωσφορυλιωμένη tau 217 (p-tau217), φωσφορυλιωμένη tau 231, πρωτεΐνη νευρογλοιακών ινιδίων και ελαφριά άλυσο νευροϊνιδίων. Τα γνωστικά αποτελέσματα περιελάμβαναν την εξέταση Mini-Mental State Examination (MMSE) και τις τροποποιημένες βαθμολογίες Preclinical Alzheimer Cognitive Composite (mPACC). Οι ερευνητές ανέλυσαν επίσης τη συχνότητα εμφάνισης της άνοιας AD. Οι συμμεταβλητές περιελάμβαναν ηλικία, φύλο, εκπαίδευση, κατάσταση απολιποπρωτεΐνης Ε ℇ4 και βασικές γνωστικές βαθμολογίες.

Τα δεδομένα αναλύθηκαν σε 171 συμμετέχοντες θετικούς σε αμυλοειδές κατά την έναρξη (μέση ηλικία 64-73 έτη, 61%-65% γυναίκες). Μετά από μια διάμεση παρακολούθηση 6 ετών, το p-tau217 του πλάσματος προέβλεψε καλύτερα τη γνωστική έκπτωση στις βαθμολογίες mPACC και MMSE σε σύγκριση με μοντέλα που προσαρμόστηκαν μόνο για συμμεταβλητές. Ένας συνδυασμός ΕΝΥ p-tau217 και πλάσματος p-tau217 αύξησε μέτρια την πρόβλεψη των αλλαγών στις βαθμολογίες mPACC και MMSE. Τα αρχικά επίπεδα του p-tau217 στο πλάσμα απέδωσαν επίσης διπλάσιο αυξημένο κίνδυνο μετατροπής σε άνοια AD σε σύγκριση με μη μετατροπή ή μετατροπή σε άνοιες χωρίς AD. Το πλάσμα p-tau217 μείωσε επίσης τους υπολογισμούς μεγέθους δείγματος σε προσομοιώσεις κλινικών δοκιμών και παρέμεινε ο ισχυρότερος βιοδείκτης για την πρόβλεψη της γνωστικής έκπτωσης μετά από πρόσθετες αναλύσεις.

Τα δεδομένα υποστηρίζουν το p-tau217 του πλάσματος ως μη επεμβατικό βιοδείκτη που μπορεί να προβλέψει τη γνωστική έκπτωση της AD και μπορεί να είναι χρήσιμος σε μελλοντικές κλινικές μελέτες. Το εάν η φυλή (δεν καταγράφηκε σε αυτή τη μελέτη) επηρεάζει τα μοντέλα πρόβλεψης του p-tau217 του πλάσματος στη γνωστική έκπτωση απαιτεί περαιτέρω μελέτη.

Βιβλιογραφία

Mattsson-Carlgren N et al. Prediction of longitudinal cognitive decline in preclinical Alzheimer disease using plasma biomarkers. JAMA Neurol 2023 Feb 6

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr