Οι SGLT2 αναστολείς, εκτός των άλλων ωφέλιμων επιδράσεων, αυξάνουν και τον αιματοκρίτη

Η δαπαγλιφλοζίνη φάνηκε ότι προλαμβάνει ή ότι διορθώνει την αναιμία σε ορισμένους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο.

Σε αρκετές κλινικές μελέτες, παρατηρήθηκε ότι οι αναστολείς συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης-2 (SGLT-2) αύξησαν τον αιματοκρίτη σε ορισμένους ασθενείς με καρδιαγγειακή ή νεφρική νόσο. Αυτό ακριβώς το θεμα εξετάστηκε σε μια εκ των υστέρων ανάλυση από τη μελέτη DAPA-CKD, στην οποία 4.300 ασθενείς με ρυθμό σπειραματικής διήθησης 25 – 75 mL/λεπτό/1,73 m2 και πρωτεϊνουρία τυχαιοποιήθηκαν σε δαπαγλιφλοζίνη ή εικονικό φάρμακο. Όπως αναφέρθηκε στα αποτελέσματα αυτής μελέτης, η δαπαγλιφλοζίνη συσχετίστηκε με μικρότερη εξέλιξη της χρόνιας νεφρικής νόσου.

Στην έναρξη της μελέτης, το 40% των ασθενών είχαν αναιμία, που ορίστηκε ως αιματοκρίτης < 39% στους άνδρες και < 36% στις γυναίκες.

Τα ευρήματα ήταν τα εξής:

Κατά τη διάρκεια της μέσης παρακολούθησης 2,4 ετών, ο αιματοκρίτης ήταν κατά μέσο όρο 2,3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος στους λήπτες της δαπαγλιφλοζίνης από ότι στους λήπτες εικονικού φαρμάκου.

Σε εκείνους που είχαν αναιμία κατά την έναρξη, η αναιμία ήταν πιο πιθανό να διορθωθεί με δαπαγλιφλοζίνη παρά με εικονικό φάρμακο (53% έναντι 29%).

Σε εκείνους που δεν είχαν αναιμία κατά την έναρξη, η αναιμία ήταν λιγότερο πιθανό να αναπτυχθεί με δαπαγλιφλοζίνη από ό,τι με εικονικό φάρμακο (10% έναντι 24%).

Αυτή η μελέτη υποδηλώνει ότι μπορούμε να αναμένουμε αύξηση του αιματοκρίτη σε ορισμένους ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με SGLT-2 με χρόνια νεφρική νόσο και αναιμία. Επειδή οι αναστολείς SGLT-2 έχουν διουρητική δράση, η αύξηση του αιματοκρίτη θα μπορούσε να είναι πλασματική λόγω συστολής όγκου και αιμοσυμπύκνωσης παρά μια πραγματική βελτίωση της αναιμίας. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η διέγερση παραγωγής της ερυθροποιητίνης και η αντιφλεγμονώδης δράση των αναστολέων SGLT-2 διαδραματίζουν επίσης κάποιο ρόλο.

Βιβλιογραφία

Koshino A et al. Dapagliflozin and anemia in patients with chronic kidney disease. NEJM Evid 2023 Jun; 2:EVIDoa2300049

Heerspink HJL et al. Dapagliflozin in patients with chronic kidney disease. N Engl J Med 2020 Sep 24.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr