Οι SGLT2 αναστολείς μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου σε άτομα με διαβήτη και κολπική μαρμαρυγή

Η αναστολή του SGLT2 συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου για 5 χρόνια σε ασθενείς με ταυτόχρονη κολπική μαρμαρυγή και διαβήτη, σύμφωνα με μελέτη στο Journal of the American Heart Association.

Από τις μελέτες σε πειραματόζωα, γνωρίζουμε ότι οι αναστολείς SGLT2 θα μπορούσαν να μειώσουν το οξειδωτικό στρες στα καρδιακά μυοκύτταρα, να αντιστρέψουν την αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου και να μειώσουν τις ηλεκτροφυσιολογικές διαταραχές. Αυτές οι πλειοτροπικές επιδράσεις των αναστολέων SGLT2 είναι θεωρητικά ευεργετικές για τη μείωση της εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής (AF) και στη συνέχεια των συνεπειών της. Ωστόσο, καμία από αυτές τις μελέτες δεν σχεδιάστηκε ειδικά για να αξιολογήσει τις άμεσες επιδράσεις των αναστολέων SGLT2 στην κολπική μαρμαρυγή. Το εάν οι αναστολείς SGLT2 θα μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού ή συστηματικού εμβολικού επεισοδίου σε ασθενείς με διαβήτη και κολπική μαρμαρυγή παραμένει άγνωστο.

Η παρούσα ανάλυση περιελάμβανε 9.116 ασθενείς με συνυπαρχοντα AF και διαβήτη από την ομάδα του Εθνικού Πανεπιστημίου της Ταϊβάν με 5 χρόνια παρακολούθησης (μέση ηλικία 73 έτη, 61% άνδρες). Ο κίνδυνος για το πρωτεύον τελικό σημείο του ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου που σχετίζεται με την αναστολή του SGLT2 αξιολογήθηκε σε αντίστοιχες ομάδες χρηστών και μη χρηστών αναστολέα SGLT2.

Οι ασθενείς που έλαβαν εμπαγλιφλοζίνη (Jardiance, Boehringer Ingelheim/Eli Lilly) και δαπαγλιφλοζίνη (Farxiga, AstraZeneca) ομαδοποιήθηκαν και κανένας ασθενής δεν έπαιρνε καναγλιφλοζίνη (Invokana, Janssen) επειδή ήταν αργά στην αγορά της Ταϊβάν.

Τα βασικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της βαθμολογίας CHA2DS2-VASc, ήταν παρόμοια μεταξύ των χρηστών SGLT2 και των μη χρηστών.

Κατά τη διάρκεια 5 ετών παρακολούθησης, το ποσοστό εγκεφαλικού επεισοδίου ήταν χαμηλότερο εντός της κοόρτης χρηστών αναστολέων SGLT2 σε σύγκριση με την ομάδα χωρίς χρήση (3,4% έναντι 4,3%· P = 0,021), σύμφωνα με τη μελέτη.

Μετά την προσαρμογή για τη βαθμολογία CHA2DS2-VASc, η χρήση αναστολέα SGLT2 συσχετίστηκε με περίπου 20% μείωση του κινδύνου για εγκεφαλικό κατά την παρακολούθηση σε σύγκριση με τη μη χρήση (προσαρμοσμένο HR = 0,8, 95% CI, 0,64-0,99, P = 0,043).

Αυτή ήταν η πρώτη και μεγαλύτερη μελέτη που στοχεύει ειδικά στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της αναστολής του SGLT2 και των εμβολικών επεισοδίων μεταξύ ασθενών με διαβήτη και κολπική μαρμαρυγή. Τα αποτελέσματα αυτά έδειξαν ότι η αναστολή SGLT2 μείωσε τον κίνδυνο ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου μετά την προσαρμογή της βαθμολογίας CHA2DS2-VASc. Ως εκ τούτου, αρχίζει να διαφαίνεται άλλη μια ένδειξη χορήγησης των αναστολέων SGLT2 στην κλινική πράξη, σε ασθενείς με διαβήτη και κολπική μαρμαρυγή.

Βιβλιογραφία

Chang SN, et al. Sodium‐Glucose Cotransporter‐2 Inhibitor Prevents Stroke in Patients With Diabetes and Atrial Fibrillation. Am Heart Assoc. 2023;doi:10.1161/JAHA.122.027764

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr